Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I63.2

nazwa:Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: