Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I67.8

nazwa:Inne określone choroby naczyń mózgowych

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: