Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I69.0

nazwa:Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego

Listy: RND03 RNM04 RNP01

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: