Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

J44.8

nazwa:Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: