Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

M24.3

nazwa:Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: