Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

M25.2

nazwa:Staw cepowaty

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: