Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

M63.1

nazwa:* Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: