Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

M96.1

nazwa:Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

Listy: RNR04

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: