Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

M99.2

nazwa:Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: