Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

P14.0

nazwa:Porażenie erba spowodowane urazem porodowym

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: