Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q05.1

nazwa:Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: