Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q05.6

nazwa:Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: