Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q05.7

nazwa:Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: