Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q20.4

nazwa:Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: