Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q22.8

nazwa:Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: