Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q22.9

nazwa:Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: