Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q23.9

nazwa:Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: