Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q26.5

nazwa:Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: