Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q65.3

nazwa:Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: