Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q79.5

nazwa:Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: