Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

R25.2

nazwa:Kurcz i spazm

Listy: RNO02 RNP01

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: