Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S02.0

nazwa:Złamanie kości sklepienia czaszki

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: