Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S04.2

nazwa:Uraz nerwu bloczkowego

Listy: RNDc RNMc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: