Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S06.6

nazwa:Urazowy krwotok podpajęczynówkowy

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: