Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S07.8

nazwa:Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: