Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S12.0

nazwa:Złamanie 1 kręgu szyjnego

Listy: RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: