Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S13.4

nazwa:Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa

Listy: RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: