Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S24.4

nazwa:Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: