Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S24.5

nazwa:Uraz innych nerwów klatki piersiowej

Listy: RNDc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: