Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S34.6

nazwa:Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

Listy: RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: