Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S54.1

nazwa:Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: