Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S64.2

nazwa:Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: