Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S74.7

nazwa:Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: