Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

S84.2

nazwa:Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: