Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

T08.1

nazwa:Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)

Listy: RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: