Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

T09.4

nazwa:Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia

Listy: RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: