Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

T93.0

nazwa:Następstwa otwartej rany kończyny dolnej

Listy: RNO02 RNP01

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: