Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

T93.3

nazwa:Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej

Listy: RNO02 RNP01

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: