Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

T93.8

nazwa:Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej

Listy: RNO02 RNP01

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: