Plik parametryzujący wersja SOR.1.5 ( 19.12.2013r ) inne

Procedury ICD9

Kod Ranga Nazwa
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.41 Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)
100.43 Znieczulenie nasiękowe
100.51 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
100.61 Założenie cewnika do tętnicy
100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej
12.01 Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02 Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.09 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
18.111 Otoskopia
21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03 Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.72 Otwarte nastawienie złamania nosa
21.81 Szycie rany nosa
23.0101 Badanie lekarskie stomatologiczne
25.51 Szycie rany języka
27.51 Szycie rany wargi
27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
27.61 Szycie rany podniebienia
28.01 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28.03 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28.04 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
31.29 Inna stała tracheostomia
31.61 Szycie rany krtani
31.64 Zaopatrzenie złamania krtani
31.71 Szycie rany tchawicy
31.94 Wstrzyknięcie dotchawicze leków
33.232 Bronchoskopia interwencyjna
33.239 Bronchoskopia - inna
34.041 Drenaż jamy opłucnowej
34.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34.092 Nakłucie międzyżebrza
34.095 Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca
37.0 Perikardiocenteza
37.92 Wstrzyknięcie leku do serca
38.832 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.833 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.838 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.839 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.92 Cewnikowanie żyły pępkowej
38.93 Cewnikowanie żył - inne
38.94 Wenesekcja
39.31 Szycie tętnicy
39.32 Szycie żyły
42.332 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
44.13 Gastroskopia - inna
44.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
45.239 Kolonoskopia - inne
45.24 Fiberosigmoidoskopia
48.81 Nacięcie okołoodbytnicze
49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.41 Odprowadzenie hemoroidów
49.71 Szycie rany odbytu
5.09.04.0000122 Realizacja transportu sanitarnego
5.09.05.0000001 Monitorowanie i leczenie pacjenta w SOR trwające co najmniej jedną dobę
5.09.05.0000002 Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
5.09.05.0000004 Realizacja transportu lotniczego
54.956 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca
54.957 Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz
57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
64.461 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie – operacja prosta
69.94 Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy
73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza
75.342 Monitorowanie płodu, nie określone inaczej
76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
78.613 Usunięcie zewnętrznegbo stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
79.00 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone
79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.491 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.60 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone
79.61 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.64 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki
79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.67 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości stępu/kości śródstopia
79.68 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki stopy
79.70 Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne
79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
81.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
81.93 Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej
81.94 Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
82.41 Szycie pochewki ścięgna ręki
82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45 Szycie ścięgna ręki - inne
82.46 Szycie mięśnia/powięzi ręki
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.649 Szycie ścięgna - inne
83.659 Szycie mięśnia/powięzi - inne
85.81 Szycie rany piersi
86.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.013 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
86.04 Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
87.030 TK głowy bez kontrastu
87.031 TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033 TK tętnic głowy i szyi
87.034 TK twarzoczaszki bez kontrastu
87.035 TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
87.036 TK szyi bez kontrastu
87.037 TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.038 TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.039 TK perfuzyjna mózgu
87.049 TK głowy z kontrastem
87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)
87.093 RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu
87.095 RTG gruczołów ślinowych bez kontrastu
87.096 RTG okolicy tarczycy bez kontrastu
87.098 RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
87.12 Zdjęcie rentgenowskie zębów - inne
87.13 Kontrastowy artrogram stawu skroniowo-żuchwowego
87.14 Kontrastowy rentgenogram oczodołu
87.164 RTG zatok nosa
87.165 RTG nosa
87.171 RTG czaszki w projekcji bocznej
87.172 RTG czaszki w projekcji strzałkowej
87.173 RTG czaszki w projekcji stycznej
87.174 RTG twarzoczaszki – przeglądowe
87.175 RTG twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe
87.176 RTG czaszki – przeglądowe
87.177 RTG czaszki – celowane lub czynnościowe
87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe
87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe
87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe
87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe
87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe
87.29 Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne
87.410 TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412 TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.413 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem z zakontrastowaniem doustnym przełyku
87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.431 RTG żeber
87.432 RTG mostka
87.433 RTG obojczyków
87.440 RTG klatki piersiowej
87.441 RTG płuc – inne
87.495 RTG śródpiersia
87.496 RTG tchawicy
87.61 Doustne podanie kontrastu barytowego
87.62 Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
87.63 Seriogram jelita cienkiego
87.64 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.65 Badanie RTG jelit - inne
87.691 RTG przełyku z kontrastem
87.699 RTG przewodu pokarmowego - inne
87.731 Urografia z infuzją środka moczopędnego
87.732 Urografia z kontrastem jonowym
87.733 Urografia z kontrastem niejonowym
88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.110 RTG miednicy – przeglądowe
88.111 RTG miednicy – celowane
88.14 Fistulografia
88.16 Zdjęcie RTG przestrzeni zaotrzewnowej - inne
88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199 RTG jamy brzusznej – inne
88.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.22 Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
88.23 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.249 RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
88.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
88.27 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
88.28 Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.299 RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
88.301 TK kończyny górnej bez kontrastu
88.302 TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.303 TK kończyny dolnej bez kontrastu
88.304 TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.331 RTG łopatek
88.339 RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej
88.381 TK tętnic kończyn
88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
88.389 Inna TK z kontrastem
88.39 Zdjęcie RTG - inne
88.711 Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.713 USG tarczycy i przytarczyc
88.714 USG naczyń szyi – doppler
88.715 USG węzłów chłonnych szyi
88.716 USG przezczaszkowa – doppler
88.717 USG ślinianek
88.718 USG przezciemiączkowa
88.719 USG krtani
88.731 USG łuku aorty
88.732 USG piersi
88.733 USG płuc
88.734 USG jamy opłucnej
88.735 USG śródpiersia
88.738 USG klatki piersiowej
88.739 USG klatki piersiowej - inne
88.741 USG transrektalne
88.743 USG przełyku
88.749 USG przewodu pokarmowego - inne
88.751 USG naczyń nerkowych – doppler
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759 USG układu moczowego – inne
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763 USG gruczołu krokowego
88.769 USG brzucha – inne
88.771 Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.775 USG naczyń narządów miąższowych - doppler
88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler
88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.781 USG płodu
88.783 Lokalizacja łożyska w USG
88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.791 USG wielomiejscowe
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych
88.794 USG stawów barkowych
88.795 USG stawów łokciowych
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797 USG stawów biodrowych
88.798 USG stawów kolanowych
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.900 RM głowy bez kontrastu
88.901 RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
88.902 RM kończyny górnej bez kontrastu
88.903 RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.904 RM kończyny dolnej bez kontrastu
88.905 RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu
88.912 RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.923 RM klatki piersiowej bez kontrastu
88.924 RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.934 RM kanału rdzeniowego – rdzeń kręgowy
88.935 RM kanału rdzeniowego – kręgosłup
88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.972 RM twarzy
88.973 RM szyi bez kontrastu
88.974 RM oczodołu
88.975 RM szyi bez kontrastu i z kontrastem
88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
89.00 Porada lekarska, badanie lekarskie
89.001 Konsultacja ginekologiczna
89.002 Konsultacja kardiologiczna
89.003 Konsultacja kardiochirurgiczna
89.004 Konsultacja laryngologiczna
89.005 Konsultacja neurologiczna
89.006 Konsultacja neurochirurgiczna
89.007 Konsultacja ortopedyczna
89.008 Konsultacja chirurgiczna
89.009 Konsultacja urologiczna
89.010 Konsultacja dermatologiczna
89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej
89.13 Badanie neurologiczne
89.26 Badanie ginekologiczne
89.33 Badanie palcem przetoki jelitowej
89.37 Oznaczenie pojemności życiowej
89.383 Badanie spirometryczne
89.393 Kardiotokografia
89.511 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami
89.521 Elektrokardiografia nieokreślona
89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne
89.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.602 Pulsoksymetria
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.642 Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych przy pomocy cewnika Swana Ganza
89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej
89.71 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
89.72 Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
89.91 Konsultacja toksykologiczna
93.542 Założenie szyny Kramera
93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej
93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne
93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.92 Wentylacja mechaniczna - inne
93.932 Resuscytacja ręczna
93.934 Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
94.08 Testy/ocena psychologiczna - inna
94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
96.04 Intubacja dotchawicza
96.05 Intubacja dróg oddechowych - inne
96.06 Wprowadzenie sondy Sengstakena
96.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.09 Wprowadzenie rurki doodbytniczej
96.26 Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
96.27 Ręczne odprowadzenie przepukliny
96.28 Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
96.29 Odprowadzenie wgłobienia przewodu pokarmowego
96.33 Płukanie żołądka
96.34 Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.37 Wlewka doodbytnicza
96.38 Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
96.39 Wlew przezodbytowy - inne
96.45 Płukanie przez nefrostomię i pielostomię
96.46 Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy
96.47 Płukanie przez cystostomię
96.48 Płukanie przez inny cewnik moczowy
96.51 Płukanie oka
96.511 Płukanie rogówki
96.52 Płukanie ucha
96.521 Płukanie z usunięciem woskowiny
96.53 Płukanie przewodów nosowych
96.57 Płukanie cewnika naczyniowego
96.58 Płukanie przez dren wprowadzony do rany
96.59 Płukanie rany - inne
96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.72 Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
96.73 Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
96.74 Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV)
96.75 Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96.783 Wentylacja mechaniczna - inna
97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
97.14 Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.21 Wymiana tamponady nosa
97.22 Wymiana tamponady zębodołu
97.29 Nieoperacyjna wymiana - inne
97.32 Usunięcie tamponady nosa
97.34 Usunięcie tamponady zębodołu
97.38 Usunięcie szwów z głowy lub szyi
97.43 Usunięcie szwów z klatki piersiowej
97.52 Usunięcie sondy z jelita cienkiego
97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
97.72 Usunięcie tamponady macicy
97.75 Usunięcie tamponady pochwy/sromu
97.79 Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych
97.81 Usunięcie drenu zaotrzewnowego
97.82 Usunięcie drenu otrzewnowego
97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
97.84 Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej
97.881 Usunięcie klamry
97.882 Usunięcie gipsu
97.883 Usunięcie szyny
97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy
98.01 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
98.02 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.05 Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
98.18 Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia
98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne
98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.229 Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia z głowy/szyi - inne
98.23 Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia
98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia
98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia
98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni – bez nacięcia
98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia
99.011 Transfuzja przy wykrwawieniu
99.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06 Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07 Przetoczenie osocza - inne
99.08 Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
99.22 Wstrzyknięcie kortyzonu
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.296 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.297 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.298 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.38 Podanie anatoksyny tężcowej
99.44 Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.622 Zewnętrzna kardiowersja
99.623 Przywrócenie rytmu zatokowego
99.624 Defibrylacja
99.69 Inne rodzaje umiarawiania serca
A01 Badanie ogólne moczu (profil)
A03 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
A07 Białko w moczu
A09 Bilirubina w moczu
A11 Ciała ketonowe w moczu
A12 Ciężar właściwy moczu
A13 Erytrocyty/ hemoglobina w moczu
A14 Leukocyty w moczu
A15 Glukoza w moczu
A17 Krew utajona w kale
A19 Osad moczu
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych
E20 Próba zgodności serologicznej
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
G15 Czas krwawienia
G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi
G21 Czas protrombinowy (PT)
G49 D-Dimer
G53 Fibrynogen (FIBR)
I09 Albumina
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT)
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
I25 Amylaza
I27 Amylaza trzustkowa
I77 Białko całkowite
I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I81 Białko C-reaktywne (CRP)
I87 Bilirubina bezpośrednia
I89 Bilirubina całkowita
I90 Bilirubina delta
I91 Bilirubina pośrednia
I99 Cholesterol całkowity
K01 Cholesterol HDL
K03 Cholesterol LDL
K05 Cholesterol wolny
L11 Fosfataza alkaliczna
L13 Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny
L15 Fosfataza kwaśna całkowita
L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
L43 Glukoza z krwi żylnej
L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c)
M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK)
M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
M37 Kreatynina
N13 Mocznik
N25 Osmolarność
N45 Potas (K)
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
O35 Sód (Na)
O49 Triglicerydy
O51 Trijodotyronina całkowita (TT3)
O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3)
O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
O59 Troponina I
O61 Troponina T
O67 Tyroksyna całkowita (TT4)
O69 Tyroksyna wolna (FT4)
O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)
O77 Wapń całkowity (Ca)
O93 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
O95 Żelazo (Fe)
P05 Alkaloidy opium
P07 Amfetamina
P13 Barbiturany
P21 Diazepam
P27 Etylenowy glikol
P29 Etylobenzen
P31 Etylowy alkohol
P41 Hemoglobina tlenkowęglowa
P44 Kanabinoidy
P45 Kokaina
P49 Leki
P51 Lotne związki organiczne
P55 Meprobamat
P57 Metadon