Plik parametryzujący wersja AOS.1.5 ( 03.06.2011r ) inne

Grupa JGP

W31 kod CZS: 5.30.00.0000031

nazwa: Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy

Specjalności (sugerowane)Dane
Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń
Świadczenia w zakresie alergologii
Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii
Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej
Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej
Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci
Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej
Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych
Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych
Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
Świadczenia w zakresie diabetologii
Świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie endokrynologii
Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie gastroenterologii
Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie genetyki
Świadczenia w zakresie geriatrii
Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Świadczenia w zakresie hematologii
Świadczenia w zakresie hepatologii
Świadczenia w zakresie immunologii
Świadczenia w zakresie kardiochirurgii
Świadczenia w zakresie kardiologii
Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie leczenia AIDS
Świadczenia w zakresie leczenia bólu
Świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy
Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy
Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
Świadczenia w zakresie leczenia zeza
Świadczenia w zakresie logopedii
Świadczenia w zakresie medycyny sportowej
Świadczenia w zakresie nefrologii
Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie neonatologii
Świadczenia w zakresie neurochirurgii
Świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci
Świadczenia w zakresie neurologii
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie okulistyki
Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
Świadczenia w zakresie onkologii
Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
Świadczenia w zakresie otolaryngologii
Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Świadczenia w zakresie preluksacji
Świadczenia w zakresie proktologii
Świadczenia w zakresie reumatologii
Świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie toksykologii
Świadczenia w zakresie transplantologii
Świadczenia w zakresie urologii
Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
7.5pkt. dla hosp. zwykłejParametry dla grupy JGP: W31
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
--
ogr. na procedurę: PB
Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcyRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.