Plik parametryzujący wersja AOS.1.5 ( 03.06.2011r ) inne

Specjalność

Świadczenia w zakresie otolaryngologii

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
W01 4 Świadczenie pohospitalizacyjne
W11 3.5 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu
W12 7 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu
W13 13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu
W14 17 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu
W21 6 Świadczenie kompleksowe 1-go typu
W22 14.5 Świadczenie kompleksowe 2-go typu
W23 18 Świadczenie kompleksowe 3-go typu
W24 21 Świadczenie kompleksowe 4-go typu
W31 7.5 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy
Z05 6.5 Świadczenia zabiegowe - grupa 5
Z06 15 Świadczenia zabiegowe - grupa 6
Z07 20 Świadczenia zabiegowe - grupa 7
Z11 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 11
Z15 38 Świadczenia zabiegowe - grupa 15
Z25 1 Świadczenia zabiegowe - grupa 25
Z26 3.5 Świadczenia zabiegowe - grupa 26
Z27 6.5 Świadczenia zabiegowe - grupa 27
Z29 38 Świadczenia zabiegowe - grupa 29
Z37 3.5 Świadczenia zabiegowe - grupa 37
Z42 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 42
Z45 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 45
Z46 28 Świadczenia zabiegowe - grupa 46
Z50 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 50
Z51 5 Świadczenia zabiegowe - grupa 51
Z52 15 Świadczenia zabiegowe - grupa 52
Z53 12 Świadczenia zabiegowe - grupa 53
Z54 15 Świadczenia zabiegowe - grupa 54
Z55 16 Świadczenia zabiegowe - grupa 55
Z56 5 Świadczenia zabiegowe - grupa 56
Z57 28 Świadczenia zabiegowe - grupa 57
Z58 30 Świadczenia zabiegowe - grupa 58
Z59 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 59
Z61 46 Świadczenia zabiegowe - grupa 61
Z62 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 62
Z64 5 Świadczenia zabiegowe - grupa 64
Z67 20 Świadczenia zabiegowe - grupa 67
Z68 15 Świadczenia zabiegowe - grupa 68
Z70 6.5 Świadczenia zabiegowe - grupa 70
Z71 10 Świadczenia zabiegowe - grupa 71