Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Tryby Przyjęcia

Kod Nazwa
Przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym szpitalu
Przyjęcie planowe na podstawie skierowania
Przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy
Przyjęcie przymusowe
Przyjęcie planowe
Przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania
Przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego
Przyjęcie w trybie nagłym – inne przypadki
Przeniesienie z innego szpitala
Przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu