Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupy JGP

Grupa
JGP
Pkt. Osobo-dni                               
A01 139 pkt. +6 za dzień     po 30 dniach
       Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu *
A02 123 pkt. +6 za dzień     po 21 dniach
       Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu *
A03 940 pkt.
       Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu *
A04 625 pkt.
       Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu *
A11 297 pkt. +6 za dzień     po 38 dniach
       Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe *
A12 191 pkt. +6 za dzień     po 32 dniach
       Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe *
A13 119 ...pkt. +6 za dzień     po 33 dniach
       Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe *
A14 31 ...pkt.
       Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe *
A22 223 ...pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym *
A23 129 ...pkt. +6 za dzień     po 20 dniach
       Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym *
A24 31 ...pkt.
       Małe zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym *
A25 94 ...pkt.
       Zabiegi na nerwach obwodowych *
A26 13 ...pkt.
       Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym *
A30 110 ...pkt.
       Kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni
A31 30 ...pkt. +3 za dzień     po 22 dniach
       Choroby nerwów obwodowych
A32 60 pkt. +5 za dzień     po 29 dniach
       Choroby mięśni
A33 33 ...pkt.
       Zaburzenia równowagi
A34 85 pkt. +5 za dzień     po 28 dniach
       Guzy mózgu
A35 62 pkt. +5 za dzień     po 23 dniach
       Choroby zwyrodnieniowe OUN
A36 70 pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Choroby demielinizacyjne
A45 59 pkt. +4 za dzień     po 28 dniach
       Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
A46 37 pkt. +3 za dzień     po 14 dniach
       Przemijające niedokrwienie mózgu
A47 74 pkt. +6 za dzień     po 15 dniach
       Przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka
A48 162 pkt. +6 za dzień     po 36 dniach
       Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym
A49 77 pkt. +4 za dzień     po 27 dniach
       Udar mózgu - leczenie > 3 dni
A50 37 pkt. +3 za dzień     po 27 dniach
       Udar mózgu - leczenie
A51 242 pkt. +6 za dzień     po 36 dniach
       Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym
A56 33 ...pkt. +3 za dzień     po 27 dniach
       Choroby nerwów czaszkowych
A57 77 pkt. +3 za dzień     po 40 dniach
       Choroby zapalne układu nerwowego
A58 44 pkt. +3 za dzień     po 32 dniach
       Encefalopatia
A59 29 ...pkt.
       Bóle głowy
A66 16 ...pkt.
       Padaczka - diagnostyka i leczenie
A67 77 pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Padaczka - diagnostyka i leczenie > 3 dni
A76 30 pkt. +2 za dzień     po 28 dniach
       Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo
A77 16 pkt.
       Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo
A86 81 pkt. +4 za dzień     po 24 dniach
       Choroby neuronu ruchowego
A87 31 ...pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Inne choroby układu nerwowego
B01 138 ...pkt.
       Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej
B02 57 ...pkt.
       Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF
B04 172 pkt. +6 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczep rogówki - kategoria I*
B05 136 pkt. +6 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczep rogówki - kategoria II*
B06 110 pkt. +6 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczep rogówki - kategoria III*
B11 109 ...pkt.
       Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *
B12 71 ...pkt.
       Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*
B13 61 ...pkt.
       Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*
B14 63 ...pkt.
       Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*
B15 48 ...pkt.
       Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja z jednoczesnym wszczepieniem soczewki*
B16 163 ...pkt.
       Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne *
B17 140 ...pkt.
       Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne *
B23 46 ...pkt.
       Średnie zabiegi na soczewce *
B24 12 ...pkt.
       Małe zabiegi na soczewce *
B32 39 ...pkt.
       Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka *
B33 15 ...pkt.
       Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka *
B34 5 ...pkt.
       Małe zabiegi na aparacie ochronnym oka *
B42 166 ...pkt. +6 za dzień     po 29 dniach
       Duże zabiegi na oczodole i aparacie łzowym *
B43 44 ...pkt.
       Średnie zabiegi na oczodole i aparacie łzowym *
B44 12 ...pkt.
       Małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowym *
B52 35 ...pkt. +4 za dzień     po 17 dniach
       Duże zabiegi na rogówce i twardówce *
B53 22 ...pkt.
       Średnie zabiegi na rogówce i twardówce *
B63 46 ...pkt.
       Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych *
B72 79 ...pkt. +6 za dzień     po 9 dniach
       Duże zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
B73 53 ...pkt.
       Średnie zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
B74 5 ...pkt.
       Małe zabiegi w jaskrze i na naczyniówce *
B81 99 ...pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Duże zabiegi na siatkówce *
B82 48 ...pkt.
       Duże zabiegi na ciele szklistym *
B83 29 ...pkt.
       Średnie zabiegi witreoretinalne *
B84 16 ...pkt.
       Małe zabiegi witreoretinalne *
B98 42 ...pkt. +5 za dzień     po 13 dniach
       Leczenie zachowawcze okulistyczne
C01 487 pkt. +6 za dzień     po 44 dniach
       Rozległe operacje nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani z rekonstrukcją *
C05 2059 pkt.
       Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i pniowych *
C06 672 pkt.
       Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu *
C07 688 pkt.
       Wymiana procesora mowy
C11 220 ...pkt. +6 za dzień     po 30 dniach
       Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *
C12 48 ...pkt.
       Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *
C13 26 ...pkt.
       Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.*
C14 19 ...pkt.
       Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani > 17 r.ż.*
C15 6 ...pkt.
       Małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *
C21 339 pkt. +6 za dzień     po 42 dniach
       Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe *
C22 158 ...pkt. +6 za dzień     po 18 dniach
       Duże zabiegi szczękowo-twarzowe *
C23 61 ...pkt.
       Średnie zabiegi szczękowo-twarzowe *
C24 13 ...pkt.
       Małe zabiegi szczękowo-twarzowe *
C25 280 pkt.
       Rozległe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła < 18 r.ż. *
C26 224 pkt.
       Kompleksowe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła < 18 r.ż. *
C27 144 ...pkt.
       Duże zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła < 18 r.ż. *
C28 64 ...pkt.
       Średnie zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła < 18 r.ż. *
C29 32 ...pkt.
       Małe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła < 18 r.ż. *
C31 162 ...pkt. +6 za dzień     po 22 dniach
       Kompleksowe zabiegi uszu *
C32 67 ...pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Duże zabiegi uszu *
C33 20 ...pkt.
       Średnie zabiegi uszu *
C34 13 ...pkt.
       Małe zabiegi uszu *
C41 94 ...pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Kompleksowe zabiegi nosa *
C42 54 ...pkt.
       Duże zabiegi nosa *
C43 31 ...pkt.
       Średnie zabiegi nosa *
C44 9 ...pkt.
       Małe zabiegi nosa *
C45 57 ...pkt.
       Duże zabiegi endoskopowe < 18 r.ż.*
C46 34 ...pkt.
       Średnie zabiegi endoskopowe < 18 r.ż.*
C48 63 pkt.
       Ostre zapalenie zatok przynosowych < 18 r.ż. z pw
C56 45 pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Poważne choroby gardła, uszu i nosa
C57 22 ...pkt.
       Inne choroby gardła, uszu i nosa
D01 424 pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Złożone zabiegi klatki piersiowej *
D02 292 pkt. +6 za dzień     po 32 dniach
       Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej *
D03 137 ...pkt. +6 za dzień     po 21 dniach
       Duże zabiegi klatki piersiowej *
D04 32 ...pkt.
       Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
D05 14 ...pkt.
       Bronchoskopia *
D10 49 ...pkt. +5 za dzień     po 19 dniach
       Dychawica oskrzelowa
D16 80 pkt. +5 za dzień     po 26 dniach
       Zator płucny
D17 90 pkt. +3 za dzień     po 47 dniach
       Ropień płuc, ropowica
D18 72 pkt. +4 za dzień     po 32 dniach
       Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
D19 70 pkt. +5 za dzień     po 23 dniach
       Rozstrzenie oskrzeli
D20 33 pkt.
       Gruźlica
D21 188 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Zwłóknienie torbielowate
D26 53 pkt. +3 za dzień     po 31 dniach
       Wysiękowe zapalenie opłucnej
D28 76 pkt. +5 za dzień     po 24 dniach
       Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
D36 25 ...pkt.
       Zaburzenia oddychania w czasie snu
D37 36 pkt. +4 za dzień     po 16 dniach
       Inne choroby układu oddechowego
D38 47 pkt. +3 za dzień     po 23 dniach
       Obrzęk płuc
D46 36 ...pkt. +3 za dzień     po 20 dniach
       POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
D47 37 pkt. +3 za dzień     po 21 dniach
       Zapalenie płuc z pw
D48 25 pkt. +2 za dzień     po 16 dniach
       Zapalenie płuc bez pw
D49 91 pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Uszkodzenia inhalacyjne płuc
D50 86 pkt. +6 za dzień     po 29 dniach
       Zwłóknienie i pylica płuc
D51 46 pkt. +2 za dzień     po 33 dniach
       Odma opłucnowa
D52 48 pkt. +3 za dzień     po 24 dniach
       Niewydolność oddechowa
D53 94 pkt. +4 za dzień     po 34 dniach
       Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.
D54 37 pkt. +3 za dzień     po 23 dniach
       Zapalenie opłucnej
D55 95 pkt. +6 za dzień     po 22 dniach
       Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji
D56 70 pkt.
       Ciężkie wady rozwojowe < 18 r.ż.
E02 404 pkt. +6 za dzień     po 34 dniach
       Inne zabiegi kardiochirurgiczne > 17 r.ż. *
E03 338 pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Inne zabiegi kardiochirurgiczne < 18 r.ż. *
E04 654 pkt. +6 za dzień     po 23 dniach
       Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką *
E05 404 pkt. +6 za dzień     po 23 dniach
       Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z pw *
E06 383 pkt. +6 za dzień     po 23 dniach
       Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez pw *
E07 429 pkt. +6 za dzień     po 23 dniach
       Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni*
E11 316 pkt. +6 za dzień     po 13 dniach
       OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni *
E12 264 pkt. +6 za dzień     po 13 dniach
       OZW - leczenie inwazyjne złożone *
E13 236 pkt. +6 za dzień     po 13 dniach
       OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni *
E14 180 pkt.
       OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni *
E16 55 pkt. +4 za dzień     po 19 dniach
       OZW > 69 r.ż. lub z pw
E17 37 pkt. +4 za dzień     po 14 dniach
       OZW < 70 r.ż.
E18 30 pkt. +4 za dzień     po 11 dniach
       OZW bez uniesienia ST
E19 135 pkt. +4 za dzień     po 19 dniach
       OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji
E20 295 ...pkt.
       Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów DES *
E21 551 ...pkt. +6 za dzień     po 11 dniach
       Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych > 17 r.ż.*
E22 473 ...pkt. +6 za dzień     po 11 dniach
       Przezskórne walwuloplastyki > 17 r.ż.*
E23 245 ...pkt.
       Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu DES *
E24 150 ...pkt.
       Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa *
E25 124 ...pkt.
       Angioplastyka z zastosowaniem jednego stentu i inne zabiegi *
E26 96 ...pkt.
       Angioplastyka wieńcowa balonowa *
E27 32 ...pkt.
       Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne *
E31 120 ...pkt.
       Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *
E32 149 ...pkt.
       Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *
E33 325 ...pkt.
       Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *
E34 512 ...pkt.
       Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego *
E36 769 ...pkt.
       Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*
E37 59 ...pkt.
       Reperacja/ repozycja/ rewizja/ wymiana elektrody/ układu stymulującego/ kardiowertera-defibrylatora *
E39 539 ...pkt. +6 za dzień     po 27 dniach
       Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu < 18 r.ż.*
E41 499 ...pkt.
       Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D *
E43 300 ...pkt.
       Ablacja zaburzeń rytmu *
E44 130 ...pkt.
       Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca *
E45 461 ...pkt.
       Krioablacja balonowa w migotaniu przedsionków *
E51 173 pkt. +6 za dzień     po 62 dniach
       Zapalenie wsierdzia
E52 87 pkt.
       Zaawansowana niewydolność krążenia
E53 47 pkt. +4 za dzień     po 23 dniach
       Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
E54 31 pkt. +3 za dzień     po 17 dniach
       Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
E55 40 ...pkt. +3 za dzień     po 17 dniach
       Zakrzepica żył głębokich
E56 40 pkt.
       Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
E57 31 pkt.
       Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
E59 46 pkt.
       Nagłe zatrzymanie krążenia
E61 36 pkt. +2 za dzień     po 30 dniach
       Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
E62 19 ...pkt. +3 za dzień     po 15 dniach
       Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
E63 228 pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Zaburzenia rytmu serca < 1 r.ż. lub < 18 r.ż. z pw
E64 46 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Zaburzenia rytmu serca > 0 r.ż. i < 18 r.ż.
E71 27 ...pkt. +3 za dzień     po 15 dniach
       Omdlenie i zapaść
E72 12 ...pkt. +3 za dzień     po 11 dniach
       Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
E73 57 pkt.
       Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
E74 76 pkt.
       Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
E75 212 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Wrodzone wady serca < 1 r.ż. lub < 18 r.ż. z pw
E76 52 pkt. +6 za dzień     po 10 dniach
       Wrodzone wady serca > 0 r.ż. i < 18 r.ż.
E77 53 pkt. +4 za dzień     po 23 dniach
       Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
E78 235 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Inne choroby układu krążenia < 1 r.ż. albo < 18 r.ż. z pw
E79 57 pkt. +6 za dzień     po 10 dniach
       Inne choroby układu krążenia > 0 r.ż. i < 18 r.ż.
E86 80 pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
E87 60 pkt. +5 za dzień     po 17 dniach
       Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
E88 28 ...pkt. +3 za dzień     po 14 dniach
       Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
F01 374 pkt. +6 za dzień     po 58 dniach
       Kompleksowe zabiegi przełyku *
F02 220 ...pkt.
       Duże zabiegi przełyku, w tym protezowanie *
F03 52 ...pkt.
       Średnie i endoskopowe zabiegi przełyku *
F04 11 ...pkt.
       Diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego *
F07 45 pkt.
       Choroby przełyku
F11 236 ...pkt. +6 za dzień     po 40 dniach
       Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy *
F12 108 ...pkt. +5 za dzień     po 33 dniach
       Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy *
F13 38 ...pkt.
       Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
F16 37 ...pkt.
       Choroby żołądka i dwunastnicy
F21 195 pkt. +6 za dzień     po 37 dniach
       Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego *
F22 137 ...pkt.
       Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego *
F26 57 pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
F31 232 pkt. +6 za dzień     po 32 dniach
       Kompleksowe zabiegi jelita grubego *
F32 111 ...pkt. +5 za dzień     po 30 dniach
       Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego *
F33 36 ...pkt.
       Średnie i endoskopowe zabiegi jelita grubego *
F36 48 pkt.
       Choroby jelita grubego
F42 120 ...pkt. +6 za dzień     po 27 dniach
       Duże zabiegi jamy brzusznej *
F43 47 ...pkt.
       Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
F44 30 ...pkt.
       Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
F46 31 pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Choroby jamy brzusznej
F47 31 pkt. +4 za dzień     po 11 dniach
       Choroby infekcyjne jelit
F51 153 pkt.
       Kompleksowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
F52 120 ...pkt. +6 za dzień     po 25 dniach
       Duże i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
F53 25 ...pkt.
       Średnie i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
F56 80 pkt. +4 za dzień     po 29 dniach
       Choroby zapalne jelit > 17 r.ż.
F57 90 pkt. +4 za dzień     po 29 dniach
       Choroby zapalne jelit < 18 r.ż.
F61 104 pkt. +6 za dzień     po 21 dniach
       Kompleksowe zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
F62 65 ...pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
F63 35 ...pkt.
       Średnie i endoskopowe diagnostyczne zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
F66 26 pkt. +3 za dzień     po 16 dniach
       Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F72 51 ...pkt.
       Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem *
F73 37 ...pkt.
       Operacje przepuklin brzusznych *
F82 69 pkt. +5 za dzień     po 16 dniach
       Wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami *
F83 47 ...pkt.
       Wycięcie wyrostka robaczkowego *
F86 32 pkt.
       Choroby wyrostka robaczkowego
F93 25 ...pkt.
       Średnie zabiegi odbytu *
F94 10 ...pkt.
       Małe zabiegi odbytu i odbytnicy *
F96 41 pkt.
       Choroby odbytu
G01 281 pkt. +6 za dzień     po 38 dniach
       Rozległe zabiegi wątroby *
G11 160 pkt. +6 za dzień     po 29 dniach
       Kompleksowe zabiegi wątroby *
G12 55 ...pkt. +3 za dzień     po 33 dniach
       Duże zabiegi wątroby *
G13 22 ...pkt.
       Średnie zabiegi wątroby *
G14 10 ...pkt.
       Małe zabiegi wątroby *
G16 58 pkt. +3 za dzień     po 33 dniach
       Ostre choroby wątroby
G17 98 pkt. +5 za dzień     po 30 dniach
       Przewlekłe choroby wątroby z pw
G18 42 pkt. +3 za dzień     po 18 dniach
       Przewlekłe choroby wątroby bez pw
G21 266 pkt. +6 za dzień     po 32 dniach
       Kompleksowe zabiegi przewodów żółciowych *
G22 93 ...pkt. +3 za dzień     po 34 dniach
       Duże zabiegi przewodów żółciowych *
G24 71 ...pkt.
       Wycięcie pęcherzyka żółciowego z pw *
G25 63 ...pkt.
       Wycięcie pęcherzyka żółciowego *
G26 30 ...pkt. +3 za dzień     po 17 dniach
       Choroby dróg żółciowych
G28 70 pkt. +4 za dzień     po 26 dniach
       Nowotwory dróg żółciowych
G30 1524 pkt. +10 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie trzustki*
G31 305 pkt. +6 za dzień     po 54 dniach
       Kompleksowe zabiegi trzustki *
G32 115 pkt. +3 za dzień     po 78 dniach
       Duże zabiegi trzustki *
G33 195 ...pkt.
       Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalnej *
G34 83 ...pkt.
       Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki *
G35 50 ...pkt.
       Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustki *
G36 290 pkt. +6 za dzień     po 50 dniach
       Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu
G37 58 pkt. +2 za dzień     po 48 dniach
       Ostre zapalenie trzustki
G38 55 pkt. +4 za dzień     po 18 dniach
       Przewlekłe choroby trzustki
G42 105 ...pkt. +5 za dzień     po 26 dniach
       Zabiegi śledziony *
H01 92 ...pkt. +5 za dzień     po 27 dniach
       Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, częściowa kolana *
H02 101 ...pkt. +4 za dzień     po 31 dniach
       Endoprotezoplastyka pierwotna częściowa stawu biodrowego *
H03 37 ...pkt. +3 za dzień     po 21 dniach
       Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w obrębie ręki *
H04 165 ...pkt. +6 za dzień     po 29 dniach
       Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita cementowa, bipolarna biodra *
H05 234 ...pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra *
H06 383 ...pkt. +6 za dzień     po 33 dniach
       Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego *
H07 257 pkt. +6 za dzień     po 40 dniach
       Endoprotezoplastyka rewizyjna częściowa *
H08 490 pkt. +6 za dzień     po 41 dniach
       Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita *
H09 175 pkt. +4 za dzień     po 50 dniach
       Zabiegi operacyjne - rewizyjne z powodu aseptycznego obluzowania lub z towarzyszącym złamaniem "okołoprotezowym" *
H10 305 pkt. +6 za dzień     po 66 dniach
       Zabiegi operacyjne - rewizyjne w przypadkach infekcji wokół protezy *
H11 246 pkt. +6 za dzień     po 42 dniach
       Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych *
H21 95 ...pkt.
       Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących *
H22 55 ...pkt.
       Artroskopia lecznicza *
H23 29 ...pkt.
       Artroskopia diagnostyczno - lecznicza *
H31 247 pkt. +6 za dzień     po 34 dniach
       Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy *
H32 89 ...pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy *
H33 25 ...pkt.
       Średnie zabiegi na kończynie dolnej *
H41 215 pkt. +6 za dzień     po 21 dniach
       Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna *
H42 82 ...pkt. +6 za dzień     po 15 dniach
       Duże zabiegi na kończynie górnej *
H43 25 ...pkt.
       Średnie zabiegi na kończynie górnej *
H51 504 ...pkt. +6 za dzień     po 35 dniach
       Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa *
H52 270 ...pkt. +6 za dzień     po 31 dniach
       Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów *
H53 180 ...pkt. +6 za dzień     po 29 dniach
       Zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów *
H55 67 ...pkt.
       Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa *
H56 30 ...pkt.
       Zespoły bólowe kręgosłupa
H60 361 pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy z pw *
H61 260 pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Rekonstrukcja złamań w obrębie miednicy bez pw *
H62 88 ...pkt. +5 za dzień     po 31 dniach
       Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej *
H63 69 ...pkt. +6 za dzień     po 15 dniach
       Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej *
H64 19 ...pkt.
       Mniejsze złamania lub zwichnięcia *
H66 93 pkt. +3 za dzień     po 57 dniach
       Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni
H67 46 pkt.
       Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa
H72 119 ...pkt. +3 za dzień     po 52 dniach
       Amputacje rozległe i duże *
H74 25 ...pkt.
       Mniejsze amputacje *
H81 198 ...pkt. +5 za dzień     po 57 dniach
       Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni *
H82 64 ...pkt. +4 za dzień     po 21 dniach
       Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej *
H83 38 ...pkt.
       Średnie zabiegi na tkankach miękkich *
H84 12 ...pkt.
       Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich *
H85 14 ...pkt.
       Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż.
H86 42 pkt. +2 za dzień     po 27 dniach
       Choroby tkanek miękkich
H87 68 pkt. +5 za dzień     po 27 dniach
       Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej
H88 66 pkt. +4 za dzień     po 31 dniach
       Choroby infekcyjne kości i stawów
H89 42 pkt. +2 za dzień     po 27 dniach
       Choroby niezapalne kości i stawów
H90 120 pkt. +6 za dzień     po 32 dniach
       Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia
H92 172 ...pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż.*
H96 85 pkt. +5 za dzień     po 26 dniach
       Układowe choroby tkanki łącznej
H98 37 pkt. +2 za dzień     po 24 dniach
       Krystalopatie
J01 170 ...pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją *
J02 102 ...pkt. +6 za dzień     po 18 dniach
       Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi *
J03 52 ...pkt.
       Duże zabiegi w obrębie piersi *
J04 95 ...pkt.
       Zabiegi rekonstrukcyjne piersi *
J05 24 ...pkt.
       Średnia chirurgia piersi *
J06 11 ...pkt.
       Mała chirurgia piersi *
J07 18 ...pkt. +3 za dzień     po 6 dniach
       Choroby piersi łagodne
J08 35 ...pkt. +4 za dzień     po 8 dniach
       Choroby piersi złośliwe
J09 74 ...pkt. +5 za dzień     po 11 dniach
       Wycięcie węzłów chłonnych *
J10 55 ...pkt.
       Biopsja mammotomiczna *
J22 1137 pkt. +10 za dzień     po 50 dniach
       Ekstremalne oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 15 dni *
J23 842 pkt. +9 za dzień     po 35 dniach
       Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni *
J24 631 pkt. +8 za dzień     po 25 dniach
       Średnie oparzenia/ odmrożenia z zabiegiem chirurgicznym > 5 dni *
J25 412 pkt. +7 za dzień     po 42 dniach
       Ekstremalne oparzenia > 15 dni
J26 275 pkt. +6 za dzień     po 29 dniach
       Ciężkie oparzenia > 10 dni
J27 84 pkt. +5 za dzień     po 21 dniach
       Średnie oparzenia/ odmrożenia > 5 dni
J28 42 pkt. +4 za dzień     po 14 dniach
       Lekkie oparzenia/ odmrożenia
J29 23 pkt.
       Oparzenia/ odmrożenia przed przeniesioniem do oddziału specjalistycznego
J30 509 pkt. +8 za dzień     po 25 dniach
       Poważne oparzenia < 18 r.ż.
J32 75 ...pkt.
       Duże zabiegi skórne *
J33 35 ...pkt.
       Średnie zabiegi skórne *
J34 83 ...pkt. +6 za dzień     po 11 dniach
       Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy *
J37 64 ...pkt. +4 za dzień     po 27 dniach
       Owrzodzenia skóry
J38 82 pkt. +6 za dzień     po 24 dniach
       Ciężkie choroby dermatologiczne
J39 33 ...pkt. +4 za dzień     po 18 dniach
       Duże choroby dermatologiczne
J46 40 ...pkt. +3 za dzień     po 21 dniach
       Duże choroby infekcyjne skóry
J47 62 pkt. +3 za dzień     po 29 dniach
       Duże guzy skóry
J49 27 ...pkt. +2 za dzień     po 26 dniach
       Łagodne choroby dermatologiczne
K01 285 pkt. +6 za dzień     po 13 dniach
       Zabiegi radykalne w rakach gruczołów dokrewnych *
K02 129 pkt. +6 za dzień     po 9 dniach
       Operacja wola guzowatego powikłanego *
K03 73 ...pkt. +6 za dzień     po 9 dniach
       Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc *
K04 205 ...pkt. +6 za dzień     po 15 dniach
       Zabiegi dotyczące nadnerczy *
K05 14 ...pkt.
       Zabiegi diagnostyczne tarczycy, przytarczyc, nadnerczy *
K06 82 pkt. +6 za dzień     po 23 dniach
       Stany naglące w endokrynologii > 17 r.ż.
K07 98 pkt. +6 za dzień     po 23 dniach
       Stany naglące w endokrynologii < 18 r.ż.
K16 41 ...pkt.
       Choroby przysadki
K26 28 ...pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Zaburzenia wodno-elektrolitowe
K27 50 ...pkt. +4 za dzień     po 20 dniach
       Zaburzenia odżywienia
K28 86 ...pkt. +4 za dzień     po 12 dniach
       Wrodzone wady metaboliczne
K36 42 ...pkt. +4 za dzień     po 14 dniach
       Cukrzyca ze stanami hipoglikemicznymi
K37 48 ...pkt. +5 za dzień     po 18 dniach
       Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
K38 44 ...pkt. +4 za dzień     po 22 dniach
       Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia
K39 83 pkt. +4 za dzień     po 26 dniach
       Stopa cukrzycowa
K46 49 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Ciężkie choroby tarczycy
K47 35 ...pkt. +3 za dzień     po 22 dniach
       Choroby tarczycy
K48 80 pkt. +6 za dzień     po 15 dniach
       Orbitopatia tarczycowa - terapia przeciwzapalna i przygotowanie do radioterapii i leczenia dekompresyjnego
K53 73 pkt. +4 za dzień     po 14 dniach
       Nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego
K54 44 pkt. +3 za dzień     po 12 dniach
       Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
K55 98 pkt. +4 za dzień     po 22 dniach
       Raki gruczołów dokrewnych z zaburzeniami czynności hormonalnej, nowotworowe zespoły wielogruczołowe oraz ektopowe wydzielanie hormonów z wyłaczeniem guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i układu oddechowego
K56 66 pkt. +3 za dzień     po 19 dniach
       Guzy złośliwe gruczołów dokrewnych bez zaburzeń czynności hormonalnej
K57 86 pkt. +4 za dzień     po 24 dniach
       Guzy neuroendokrynne
K58 55 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Nowotwory endokrynne poza przysadką
K59 37 pkt. +4 za dzień     po 17 dniach
       Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego
K63 194 pkt.
       Kwalifikacja do leczenia jodem radioaktywnym raka tarczycy lub ocena skuteczności leczenia z zastosowaniem rekombinowanego TSH [rhTSH]
K64 160 pkt.
       Leczenie radioizotopowe nowotworów z zastosowanierm 131I - meta-jodo-benzyl guanidyny (131 I-MIBG)
L01 150 pkt. +6 za dzień     po 21 dniach
       Kompleksowe otwarte zabiegi nerek *
L02 115 pkt. +6 za dzień     po 25 dniach
       Duże otwarte zabiegi nerek *
L03 46 ...pkt. +6 za dzień     po 9 dniach
       Średnie otwarte zabiegi nerek *
L05 100 ...pkt.
       Duże endoskopowe zabiegi nerek *
L06 40 ...pkt.
       Średnie endoskopowe zabiegi nerek *
L07 24 ...pkt. +3 za dzień     po 17 dniach
       Zakażenia nerek lub dróg moczowych
L08 70 pkt. +5 za dzień     po 18 dniach
       Nowotwory nerek i dróg moczowych
L09 25 ...pkt.
       Małe zabiegi nerek *
L12 105 pkt. +5 za dzień     po 28 dniach
       Duże otwarte zabiegi moczowodu *
L13 49 ...pkt. +5 za dzień     po 10 dniach
       Średnie otwarte zabiegi moczowodu *
L15 80 ...pkt.
       Duże endoskopowe zabiegi moczowodu *
L16 40 ...pkt.
       Średnie endoskopowe zabiegi moczowodu *
L17 25 ...pkt.
       Małe endoskopowe zabiegi moczowodu *
L21 335 pkt. +6 za dzień     po 37 dniach
       Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki *
L22 304 pkt. +6 za dzień     po 42 dniach
       Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka *
L23 33 ...pkt. +4 za dzień     po 16 dniach
       Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym *
L24 87 ...pkt. +4 za dzień     po 41 dniach
       Wytworzenie przetok odprowadzających mocz *
L25 86 ...pkt. +4 za dzień     po 12 dniach
       Duże endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowym *
L26 52 ...pkt.
       Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym *
L27 17 ...pkt. +2 za dzień     po 12 dniach
       Zaburzenia odpływu moczu
L29 20 ...pkt. +3 za dzień     po 5 dniach
       Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
L30 20 ...pkt.
       Małe zabiegi pęcherza moczowego *
L31 160 pkt. +5 za dzień     po 27 dniach
       Radykalna prostatektomia *
L32 102 pkt. +5 za dzień     po 27 dniach
       Otwarte zabiegi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego *
L43 70 ...pkt.
       Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego *
L45 30 ...pkt.
       Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego *
L46 12 ...pkt. +2 za dzień     po 4 dniach
       Choroby gruczołu krokowego
L47 20 ...pkt.
       Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego *
L52 86 ...pkt. +6 za dzień     po 18 dniach
       Duże otwarte zabiegi cewki moczowej *
L53 35 ...pkt.
       Średnie zabiegi cewki moczowej *
L54 14 ...pkt.
       Małe zabiegi cewki moczowej *
L62 62 ...pkt.
       Duże i średnie zabiegi prącia *
L64 13 ...pkt.
       Małe zabiegi prącia *
L69 17 ...pkt. +2 za dzień     po 5 dniach
       Choroby prącia, jąder, nasieniowodu, moczowodu i cewki moczowej
L72 31 ...pkt.
       Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu *
L81 58 pkt. +5 za dzień     po 15 dniach
       Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego > 17 r.ż.
L82 79 pkt. +5 za dzień     po 29 dniach
       Ostra niewydolność nerek
L83 36 pkt. +3 za dzień     po 22 dniach
       Przewlekła niewydolność nerek
L84 61 pkt. +5 za dzień     po 21 dniach
       Inne choroby nerek
L85 17 ...pkt. +3 za dzień     po 11 dniach
       Kamica moczowa
L86 11 ...pkt.
       Badania w zakresie dróg moczowych
L87 72 pkt. +5 za dzień     po 15 dniach
       Leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego < 18 r.ż.
L91 563 pkt.
       Implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej (AUS) *
L92 20 ...pkt.
       ESWL
L94 843 pkt. +10 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.*
L96 931 pkt. +10 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.*
L97 1950 pkt. +10 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie nerki i trzustki*
M01 260 ...pkt. +6 za dzień     po 50 dniach
       Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego bez pw *
M02 81 ...pkt. +6 za dzień     po 14 dniach
       Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego *
M03 26 ...pkt.
       Średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego *
M04 13 ...pkt.
       Małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego *
M05 75 ...pkt. +6 za dzień     po 11 dniach
       Zabiegi w nietrzymaniu moczu u kobiet *
M06 289 ...pkt. +6 za dzień     po 50 dniach
       Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego z pw*
M11 267 ...pkt. +6 za dzień     po 14 dniach
       Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw *
M12 165 ...pkt. +6 za dzień     po 14 dniach
       Bardzo duże zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw *
M13 68 ...pkt. +6 za dzień     po 13 dniach
       Duże zabiegi górnej części układu rozrodczego *
M14 47 ...pkt. +5 za dzień     po 8 dniach
       Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego *
M15 18 ...pkt.
       Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego *
M16 28 ...pkt.
       Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej
M17 26 ...pkt.
       Indukcja poronienia
M18 18 ...pkt. +4 za dzień     po 5 dniach
       Leczenie zachowawcze dolnej części układu rozrodczego
M19 18 ...pkt. +4 za dzień     po 5 dniach
       Leczenie zachowawcze zaburzeń statyki narządu rodnego
M20 295 ...pkt. +6 za dzień     po 14 dniach
       Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego z pw*
M21 183 ...pkt. +6 za dzień     po 14 dniach
       Bardzo duże zabiegi górnej części układu rozrodczego z pw*
M26 20 ...pkt. +3 za dzień     po 5 dniach
       Leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego
M27 42 ...pkt. +6 za dzień     po 11 dniach
       Leczenie zachowawcze jajników, jajowodów i miednicy mniejszej
M28 82 pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego z pw
M29 34 ...pkt. +5 za dzień     po 16 dniach
       Leczenie zachowawcze nowotworów złośliwych układu rozrodczego bez pw
M30 30 ...pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego
N01 33 ...pkt.
       Poród *
N02 46 pkt. +4 za dzień     po 17 dniach
       Poród mnogi lub przedwczesny *
N03 56 pkt. +6 za dzień     po 13 dniach
       Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni *
N04 9 ...pkt.
       Patologia ciąży - diagnostyka, obserwacja < 3 dni
N05 31 ...pkt.
       Patologia ciąży i połogu- diagnostyka, leczenie > 2 dni
N06 64 pkt. +3 za dzień     po 39 dniach
       Patologia ciąży i połogu- diagnostyka, leczenie > 11 dni
N07 75 pkt.
       Ciężka patologia ciąży - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe
N08 63 pkt.
       Ciężka patologia płodu - diagnostyka, leczenie
N09 156 pkt.
       Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni*
N11 164 pkt.
       Ciężka patologia ciąży z porodem - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe > 10 dni z pw*
N20 20 ...pkt.
       Noworodek wymagający normalnej opieki
N21 1000 pkt. +18 za dzień     po 30 dniach
       Ciężka patologia noworodka > 30 dni
N22 450 pkt. +6 za dzień     po 20 dniach
       Noworodek wymagający intensywnej terapii
N23 111 pkt. +5 za dzień     po 12 dniach
       Noworodek wymagający intensywnej opieki
N24 90 pkt. +4 za dzień     po 10 dniach
       Noworodek wymagający szczególnej opieki
N25 55 pkt. +3 za dzień     po 8 dniach
       Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru
N26 499 pkt. +6 za dzień     po 18 dniach
       Noworodek wymagający intensywnej terapii z zabiegiem chirurgicznym *
N31 347 pkt. +6 za dzień     po 24 dniach
       Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
N32 206 pkt. +6 za dzień     po 21 dniach
       Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
N33 112 pkt. +6 za dzień     po 18 dniach
       Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
N34 57 pkt.
       Małe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *
P01 38 ...pkt. +4 za dzień     po 13 dniach
       Astma lub trudności w oddychaniu
P03 25 ...pkt. +2 za dzień     po 13 dniach
       Choroby górnego odcinka dróg oddechowych
P04 60 ...pkt. +3 za dzień     po 17 dniach
       Choroby dolnych dróg oddechowych
P05 95 pkt. +5 za dzień     po 27 dniach
       Główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)
P06 30 ...pkt. +3 za dzień     po 16 dniach
       Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)
P07 52 pkt. +4 za dzień     po 19 dniach
       Nowotwory
P08 17 ...pkt.
       Drgawki gorączkowe
P09 22 pkt.
       Choroby układu nerwowego
P10 58 pkt. +6 za dzień     po 7 dniach
       Choroby endokrynologiczne (bez cukrzycy)
P11 51 pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Poważne choroby żołądkowo-jelitowe i metaboliczne
P12 30 ...pkt. +3 za dzień     po 10 dniach
       Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i metaboliczne
P13 52 ...pkt. +6 za dzień     po 6 dniach
       Alergie
P14 24 ...pkt.
       Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu
P15 41 pkt.
       Zaburzenia zachowania
P16 35 pkt. +6 za dzień     po 9 dniach
       Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone
P17 30 ...pkt. +3 za dzień     po 9 dniach
       Choroby układu moczowo - płciowego
P18 80 pkt. +3 za dzień     po 32 dniach
       Choroby nerek z niewydolnością nerkową
P19 35 ...pkt. +4 za dzień     po 15 dniach
       Choroby krwi
P20 41 ...pkt. +5 za dzień     po 12 dniach
       Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego lub tkanki łącznej
P21 53 ...pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Choroby układu krążenia
P22 42 ...pkt. +4 za dzień     po 10 dniach
       Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
P23 60 pkt. +6 za dzień     po 12 dniach
       Padaczka
P24 68 ...pkt. +6 za dzień     po 20 dniach
       Cukrzyca
P25 23 pkt. +3 za dzień     po 10 dniach
       Uraz głowy z urazem mózgu
P26 101 pkt. +15 za dzień     po 10 dniach
       Leczenie nowotworów z pw > 7 dni
P27 67 pkt. +15 za dzień     po 7 dniach
       Guzy lite układu nerwowego
P28 58 pkt. +15 za dzień     po 6 dniach
       Guzy lite narządów, tkanek i innych układów
P29 49 pkt.
       Bóle głowy - diagnostyka i leczenie > 3 dni
Q01 1216 pkt.
       Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty *
Q02 264 pkt. +6 za dzień     po 33 dniach
       Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i reoperacje *
Q03 173 pkt. +6 za dzień     po 32 dniach
       Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym *
Q11 319 pkt.
       Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych *
Q12 147 ...pkt. +6 za dzień     po 28 dniach
       Zabiegi na tętnicach kończyn dolnych *
Q13 203 pkt. +6 za dzień     po 30 dniach
       Pomostowanie tętnic obwodowych *
Q14 152 pkt. +6 za dzień     po 26 dniach
       Pomostowanie i rekonstrucja naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych *
Q15 124 pkt. +6 za dzień     po 17 dniach
       Zabiegi w zakresie naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych *
Q16 119 ...pkt.
       Inne zabiegi na naczyniach *
Q17 56 ...pkt.
       Sympatektomia *
Q18 60 ...pkt.
       Duże zabiegi na układzie limfatycznym *
Q19 40 ...pkt.
       Średnie zabiegi na układzie limfatycznym *
Q20 12 ...pkt.
       Małe zabiegi na układzie limfatycznym *
Q22 53 ...pkt.
       Zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne *
Q23 37 ...pkt.
       Operacje żylaków z safenektomią *
Q24 13 ...pkt.
       Operacje żylaków bez safenektomii *
Q31 937 pkt.
       Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu *
Q32 679 pkt.
       Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy *
Q33 536 pkt.
       Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy *
Q41 96 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 1. grupa *
Q42 140 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 2. grupa *
Q43 180 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 3. grupa *
Q44 210 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 4. grupa *
Q45 190 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
Q46 239 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 6. grupa *
Q47 260 pkt.
       Zabiegi endowaskularne - 7. grupa *
Q48 32 ...pkt.
       Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne *
Q51 118 pkt.
       Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym z wykorzystaniem protez naczyniowych *
Q52 64 pkt.
       Dostęp w leczeniu nerkozastępczym *
Q66 48 pkt. +3 za dzień     po 21 dniach
       Choroby naczyń
S01 550 pkt. +12 za dzień     po 45 dniach
       Intensywne leczenie ostrych białaczek > 17 r.ż.
S02 190 pkt. +15 za dzień     po 16 dniach
       Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 10 dni
S03 49 pkt. +15 za dzień     po 4 dniach
       Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
S04 15 pkt.
       Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
S05 65 pkt.
       Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
S06 11 pkt.
       Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
S07 6 pkt.
       Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
S08 550 pkt. +15 za dzień     po 35 dniach
       Intensywne leczenie ostrych białaczek < 18 r.ż.
S21 1000 pkt. +15 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych*
S22 2353 pkt. +15 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA*
S23 4705 pkt. +15 za dzień     po 30 dniach
       Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego*
S33 40 ...pkt.
       Choroby alergiczne > 17 r.ż.
S40 185 pkt.
       Intensywne leczenie zatruć
S41 123 pkt. +6 za dzień     po 20 dniach
       Zatrucie ciężkie
S42 88 pkt. +6 za dzień     po 14 dniach
       Zatrucie średnie
S43 42 pkt.
       Zatrucie lekkie
S44 73 pkt.
       Inne stany w toksykologii
S51 126 pkt. +6 za dzień     po 34 dniach
       AIDS - leczenie choroby pełnoobjawowej
S52 49 pkt. +6 za dzień     po 16 dniach
       Niedobory odporności inne niż HIV/ AIDS
S53 140 pkt. +5 za dzień     po 33 dniach
       Posocznica
S54 12 pkt.
       Obserwacja i wstępna diagnostyka w celu wykluczenia chorób zakaźnych > 1 dnia
S55 27 pkt. +3 za dzień     po 12 dniach
       Gorączka niejasnego pochodzenia
S57 27 pkt. +3 za dzień     po 17 dniach
       Inne choroby wirusowe
S60 40 pkt. +3 za dzień     po 24 dniach
       Choroby zakaźne niewirusowe
T01 531 pkt. +4 za dzień     po 30 dniach
       Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich z pw > 17 r.ż. *
T02 472 pkt. +4 za dzień     po 30 dniach
       Kraniotomia w określonych obrażeniach mnogich > 17 r.ż. *
T03 463 pkt. +4 za dzień     po 25 dniach
       Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich z pw > 17 r.ż. *
T04 411 pkt. +4 za dzień     po 25 dniach
       Zaopatrzenie miednicy i uda w obrażeniach mnogich > 17 r.ż. *
T05 363 pkt. +4 za dzień     po 29 dniach
       Inne zabiegi w obrażeniach mnogich z pw > 17 r.ż. *
T06 322 pkt. +4 za dzień     po 29 dniach
       Inne zabiegi w obrażeniach mnogich > 17 r.ż. *
T07 15 pkt. +4 za dzień     po 4 dniach
       Leczenie zachowawcze urazów
T08 113 pkt. +4 za dzień     po 30 dniach
       Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich z pw > 17 r.ż.
T09 100 pkt. +4 za dzień     po 30 dniach
       Leczenie zachowawcze obrażeń mnogich > 17 r.ż.