Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Procedury ICD9

Kod Ranga Nazwa
00.121 Terapia tlenkiem azotu
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00.221 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00.232 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.251 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00.252 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00.41 Zabieg na dwóch naczyniach (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.42 Zabieg na trzech naczyniach (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.44 Zabieg na rozwidleniu naczyń
00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych (zmiana krotności poprzez kod procedury)
00.492 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00.493 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]
00.52 Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego
00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]
00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00.611 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00.612 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00.613 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
00.631 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji
00.633 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00.634 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją
00.65 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00.661 Przezskórna angioplastyka (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego
00.662 Aterektomia wieńcowa
00.671 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica kręgowa
00.672 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica goleni
00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)
00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej
00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.74 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową
00.75 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową
00.76 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną
00.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.772 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.774 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00.802 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821 Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana elementu udowego
00.822 Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.853 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12 Biopsja opon mózgu
01.131 Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01.132 Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14 Otwarta biopsja mózgu
01.15 Biopsja kości czaszki
01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.241 Odbarczenie (mózgu)
01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243 Trepanacja czaszki
01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251 Oczyszczenie czaszki
01.252 Usunięcie martwaka czaszki
01.253 Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.312 Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01.313 Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01.322 Przecięcie dróg mózgowych
01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329 Lobotomia/ traktotomia - inne
01.392 Drenaż krwiaka śródmózgowego
01.411 Chemotalamectomia
01.412 Talamotomia
01.421 Pallidoansektomia
01.422 Pallidotomia
01.511 Dekortykacja opon
01.512 Wycięcie opony mózgowej
01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52 Hemisferektomia
01.53 Lobektomia mózgu
01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593 Marsupializacja cysty mózgu
01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595 Wycięcie guza móżdżku
01.596 Wycięcie guza pnia mózgu
01.597 Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598 Usunięcie ropnia móżdzku
01.599 Inne wycięcie guza mózgu
01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.62 Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia
01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011 Linijna kraniektomia
02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022 Odbarczenie złamania czaszki
02.023 Nastawienie złamania czaszki
02.04 Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052 Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061 Operacja odtwórcza czaszki ? nieokreślona inaczej
02.062 Rewizja płata kostnego czaszki
02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11 Proste szycie opony twardej
02.121 Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122 Przeszczep twardówki
02.123 Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124 Łata podtwardówkowa
02.131 Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311 Zespolenie komora - nosogardziel
02.312 Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02.421 Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422 Wymiana drenu komorowego
02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91 Uwolnienie zrostów korowych
02.92 Operacja naprawcza mózgu
02.931 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01 Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.091 Laminektomia odbarczająca
03.092 Laminotomia odbarczająca
03.093 Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03.094 Foraminotomia
03.095 Rozprężająca plastyka łuku kręgu
03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne
03.1 Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211 Stereotaktyczna chordotomia
03.219 Chordotomia przezskórna - inne
03.291 Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299 Inne chordotomie
03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03.32 Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41 Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42 Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43 Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44 Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511 Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej
03.52 Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532 Nastawienie złamania kręgu
03.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539 Operacja złamania kręgu - inne
03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593 Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595 Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03.6 Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71 Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.791 Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
03.792 Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03.793 Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03.901 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03.91 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.921 Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03.922 Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.94 Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.96 Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.97 Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.98 Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.99 Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029 Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04 Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06 Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073 Resekcja nerwu obwodowego
04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.11 Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego
04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne
04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.40 Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04.43 Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44 Uwolnienie kanału stępu
04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej
04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne
04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego
04.52 Przeszczep nerwu obwodowego
04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego
04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne
04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04.76 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04.77 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04.79 Inna plastyka nerwów
04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nie określone inaczej
04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu
04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04.93 Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego
04.99 Operacje nerwów obwodowych - inne
05.0 Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05.11 Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne
05.21 Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05.22 Sympatektomia szyjna
05.23 Sympatektomia lędźwiowa
05.24 Sympatektomia przedkrzyżowa
05.25 Sympatektomia okołotętnicza
05.291 Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego - inne
05.292 Wycięcie zwoju współczulnego - inne
05.31 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05.32 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego
05.39 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne
06.011 Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
06.021 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego
06.022 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania
06.023 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji
06.024 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka
06.091 Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
06.092 Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
06.093 Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
06.094 Eksploracja okolicy tarczycy
06.095 Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
06.099 Nacięcie tarczycy - inne
06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
06.114 Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana
06.12 Otwarta biopsja tarczycy
06.13 Biopsja przytarczyc
06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
06.22 Wycięcie połowy tarczycy
06.31 Wycięcie zmiany tarczycy
06.391 Wycięcie cieśni tarczycy
06.399 Inna częściowa tyroidektomia
06.4 Całkowita resekcja tarczycy
06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy - inna
06.61 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
06.62 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
06.7 Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
06.81 Całkowite usunięcie przytarczyc
06.82 Częściowe usunięcie przytarczyc
06.89 Usunięcie przytarczyc - inne
06.91 Rozdzielenie cieśni tarczycy
06.92 Podwiązanie naczyń tarczycy
06.93 Szycie tarczycy
06.94 Reimplantacja tkanki tarczycy
06.95 Reimplantacja przytarczyc
06.98 Operacje tarczycy - inne
06.99 Operacje przytarczyc - inne
07.01 Jednostronna eksploracja nadnerczy
07.02 Obustronna eksploracja nadnerczy
07.09 Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne
07.11 Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07.12 Otwarta biopsja nadnerczy
07.13 Biopsja przysadki przezczołowa
07.14 Biopsja przysadki przezklinowa
07.15 Biopsja przysadki - inne
07.16 Biopsja grasicy
07.17 Biopsja szyszynki
07.191 Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192 Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193 Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194 Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199 Hormonalne testy dynamiczne, inne
07.21 Wycięcie zmiany w nadnerczu
07.22 Jednostronne usunięcie nadnercza
07.29 Częściowe usunięcie nadnercza - inne
07.3 Obustronne usunięcie nadnerczy
07.411 Nacięcie nadnercza z drenażem
07.419 Nacięcie nadnercza - inne
07.42 Odnerwienie nadnercza
07.43 Podwiązanie naczyń nadnercza
07.44 Operacja naprawcza nadnercza
07.45 Reimplantacja tkanki nadnercza
07.49 Operacje nadnerczy - inne
07.53 Częściowe wycięcie szyszynki
07.54 Całkowite usunięcie szyszynki
07.59 Inne operacje szyszynki
07.611 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.612 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.613 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07.614 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.615 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.619 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne
07.62 Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07.631 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07.639 Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07.641 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07.642 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07.649 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.691 Resekcja części nerwowej przysadki – nie określona inaczej
07.692 Resekcja części gruczołowej przysadki – nie określona inaczej
07.81 Częściowe usunięcie grasicy
07.82 Całkowite usunięcie grasicy
07.89 Usunięcie grasicy - inne
07.91 Eksploracja w zakresie grasicy
07.92 Eksploracja z nacięciem grasicy
07.95 Torakoskopowe wycięcie grasicy
07.991 Resekcja grasicy z dostępu szyjnego
07.992 Operacje grasicy - inne
08.01 Nacięcie brzegu powieki
08.02 Rozdzielenie zrostu powiek
08.09 Nacięcie powieki oka - inne
08.11 Biopsja powieki
08.201 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08.21 Wycięcie gradówki
08.22 Wycięcie innej małej zmiany powieki
08.231 Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
08.241 Klinowa resekcja powieki
08.249 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
08.25 Zniszczenie zmiany powieki
08.31 Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego
08.32 Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego
08.34 Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza
08.35 Operacja opadania powiek - operacja tarczki
08.361 Inna korekcja opadania powieki
08.362 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka
08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek
08.38 Korekcja przykurczu powiek
08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.42 Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.43 Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.44 Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.49 Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne
08.511 Powiększenie szczeliny powiek
08.521 Zszycie kąta szpary powiekowej
08.522 Zszycie tarczki
08.591 Z-plastyka zmarszczki nakątnej
08.592 Plastyka kąta szpary powiekowej
08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
08.62 Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej
08.64 Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo - spojówkowym
08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inna
08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości
08.72 Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inna
08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości
08.74 Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inna
08.79 Rekonstrukcja powieki - inna
08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
08.82 Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości
08.83 Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inna
08.84 Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości
08.85 Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inna
08.89 Plastyka powieki oka - inna
09.0 Nacięcie gruczołu łzowego
09.11 Biopsja gruczołu łzowego
09.12 Biopsja woreczka łzowego
09.21 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09.22 Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.23 Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09.3 Operacje gruczołu łzowego - inne
09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.441 Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09.49 Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne
09.51 Nacięcie otworu łzowego
09.52 Nacięcie kanalika łzowego
09.53 Nacięcie woreczka łzowego
09.591 Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne
09.6 Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09.72 Operacje otworu łzowego - inne
09.73 Plastyka kanalika łzowego
09.81 Zespolenie workowo-nosowe
09.821 Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09.83 Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09.91 Obliteracja otworu łzowego
09.99 Operacje aparatu łzowego - inne
10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10.1 Inne nacięcia spojówki
10.21 Biopsja spojówki
10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
10.331 Usunięcie ziarniny jagliczej
10.41 Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)
10.42 Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep
10.43 Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
10.44 Wolny przeszczep śluzówki do spojówki - inny
10.49 Plastyka spojówki - inna
10.5 Usunięcie zrostów spojówki i powieki
10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10.91 Iniekcja podspojówkowa
10.99 Inne zabiegi na spojówce
100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej
11.0 Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11.1 Nacięcie rogówki
11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11.22 Biopsja rogówkowa
11.31 Przeniesienie skrzydlika
11.32 Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11.39 Inne wycięcia skrzydlika
11.41 Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki
11.49 Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
11.51 Szycie skaleczenia rogówki
11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11.53 Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11.59 Naprawy rogówki - inne
11.60 Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11.61 Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11.62 Inny warstwowy przeszczep rogówki
11.63 Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11.641 Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11.651 Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11.652 Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11.71 Abrazja rogówki
11.74 Termokeratoplastyka
11.75 Promieniowe nacięcie rogówki
11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inna
11.92 Usunięcie wszczepu rogówki
11.99 Operacje rogówki - inne
12.01 Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02 Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.09 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
12.11 Nacięcie tęczówki z przekłuciem
12.121 Częściowe wycięcie tęczówki
12.122 Nacięcie tęczówki
12.124 Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
12.13 Wycięcie wypadniętej tęczówki
12.19 Wycięcie tęczówki - inne
12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12.22 Biopsja tęczówki
12.311 Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.321 Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.331 Usunięcie zrostów tęczówki - inne
12.34 Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12.35 Nakłucie tęczówki
12.39 Plastyka tęczówki - inna
12.411 Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację
12.412 Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię
12.413 Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację
12.42 Wycięcie zmiany tęczówki
12.43 Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12.44 Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12.49 Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne
12.51 Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta
12.52 Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)
12.53 Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
12.54 Przecięcie twardówki z zewnątrz
12.55 Cyklodializa
12.59 Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne
12.61 Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki
12.62 Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
12.63 Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza
12.64 Wycięcie twardówki z zewnątrz
12.65 Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12.69 Wytworzenie przetoki twardówki - inne
12.71 Cyklodiatermia
12.72 Cyklokrioterapia
12.73 Cyklofotokoagulacja
12.79 Zabiegi w jaskrze - inne
12.81 Szycie skaleczenia twardówki
12.82 Zaopatrzenie przetoki twardówki
12.83 Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna
12.84 Usunięcie zmiany twardówki
12.85 Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem
12.86 Naprawa garbiaka twardówki - inna
12.87 Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12.88 Wzmocnienie twardówki - inne
12.89 Operacje twardówki - inne
12.91 Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12.921 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12.922 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12.923 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
12.93 Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
12.97 Operacje tęczówki - inne
12.98 Operacje ciałka rzęskowego - inne
12.99 Operacje komory przedniej oka - inne
13.01 Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13.02 Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13.09 Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne
13.191 Usunięcie zaćmy nie określone inaczej
13.192 Krioekstrakcja soczewki
13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie
13.194 Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej
13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego
13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.65 Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.66 Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
13.69 Usunięcie zaćmy - inne
13.71 Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13.72 Wtórne wszczepienie soczewki
13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne
13.8 Usunięcie wszczepionej soczewki
13.9 Inne operacje soczewki
14.01 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14.02 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14.09 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne
14.11 Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego
14.19 Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne
14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inna
14.29 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.31 Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią
14.32 Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.34 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.39 Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne
14.41 Klamrowanie twardówki z wszczepem
14.491 Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
14.492 Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki
14.493 Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego
14.51 Odwarstwienie siatkówki - leczenie diatermią
14.52 Odwarstwienie siatkówki - leczenie krioterapią
14.53 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon)
14.54 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.59 Odwarstwienie siatkówki - leczenie - inne
14.711 Technika „open sky”
14.712 Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą
14.721 Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki
14.73 Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
14.74 Mechaniczna witrektomia - inne
14.75 Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
14.79 Ciało szkliste - operacje - inne
14.9 Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne
15.01 Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna
15.11 Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.12 Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15.13 Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.19 Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne
15.21 Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
15.22 Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego
15.29 Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne
15.3 Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
15.4 Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
15.5 Przesunięcie mięśni okoruchowych
15.6 Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym
15.7 Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego
15.9 Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne
16.011 Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego
16.02 Nacięcie oczodołu z wszczepem
16.09 Nacięcie oczodołu - inne
16.1 Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne
16.22 Diagnostyczna aspiracja oczodołu
16.23 Biopsja gałki ocznej i oczodołu
16.31 Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy
16.39 Inne wytrzewienie gałki ocznej
16.41 Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni
16.42 Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem
16.49 Inna enukleacja gałki ocznej
16.51 Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur
16.52 Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości
16.59 Wytrzewienie gałki ocznej - inne
16.61 Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.62 Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.63 Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem
16.64 Kontrola oczodołu po enukleacji - inna
16.65 Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu
16.69 Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne
16.71 Usunięcie wszczepu z oczodołu
16.72 Usunięcie wszczepu gałki ocznej
16.81 Zaopatrzenie rany oczodołu
16.821 Zabieg naprawczy wielu struktur oka
16.829 Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej - inne
16.89 Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne
16.92 Wycięcie zmiany oczodołu
16.93 Wycięcie zmiany oka - inne struktury
16.94 Osteoplastyka oczodołu
16.95 Dekompresja oczodołu
16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu
16.98 Operacje oczodołu - inne
16.99 Operacje gałki ocznej - inne
18.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.12 Biopsja ucha zewnętrznego
18.19 Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne
18.21 Przetoka przeduszna - wycięcie
18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego
18.293 Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18.295 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18.296 Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego
18.297 Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego
18.298 Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
18.299 Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18.31 Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18.32 Amputacja ucha zewnętrznego
18.39 Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
18.61 Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18.62 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej
18.63 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry
18.711 Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej
18.712 Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego
18.713 Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej
18.72 Przyszycie amputowanego ucha
18.791 Otoplastyka - nie określona inaczej
18.792 Przeszczep skóry zamałżowinowy
18.9 Operacje ucha zewnętrznego - inne
19.01 Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek
19.02 Powtórna mobilizacja strzemiączka
19.03 Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona
19.09 Inna mobilizacja strzemiączka
19.111 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka
19.112 Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka
19.19 Inne wycięcie strzemiączka
19.21 Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.29 Rewizja po wycięciu strzemiączka - inna
19.31 Wycięcie kowadełka – nie określone inaczej
19.33 Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap
19.34 Ossikuloplastyka
19.35 Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
19.41 Nadbębenkowa plastyka
19.42 Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia / kauteryzacji
19.43 Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19.44 Tympanoplastyka
19.6 Rewizja po tympanoplastyce
19.91 Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego
19.92 Mioplastyka wyrostka sutkowatego
19.93 Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej
20.01 Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20.091 Aspirowanie ucha środkowego – nie określone inaczej
20.099 Nacięcie błony bębenkowej - inne
20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
20.21 Otwarcie wyrostka sutkowatego
20.22 Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20.231 Attykotomia
20.232 Otwarcie jamy bębenkowej
20.233 Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20.32 Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20.39 Inne zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego
20.41 Antromastoidektomia
20.42 Mastoidektomia radykalna
20.491 Attykoantrostomia
20.492 Mastoidektomia - nie określona inaczej
20.493 Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20.51 Wycięcie zmiany ucha środkowego
20.591 Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20.592 Wycięcie jamy bębenkowej
20.611 Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.612 Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.613 Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.62 Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20.71 Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20.721 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20.722 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20.723 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20.791 Odbarczenie błędnika
20.792 Drenaż ucha wewnętrznego
20.793 Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20.794 Wytworzenie przetoki błędnika
20.795 Nacięcie woreczka przedsionka
20.796 Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20.797 Otwarcie błędnika kostnego
20.798 Drenaż perylimfatyczny
20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20.82 Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20.83 Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.85 Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20.91 Tympanosympatektomia
20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.931 Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20.932 Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20.933 Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.951 Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej
20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20.991 Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20.992 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20.993 Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy
21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03 Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.04 Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa
21.05 Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa
21.06 Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21.07 Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21.11 Nacięcie chrząstki nosa
21.12 Nacięcie skóry nosa
21.13 Nacięcie przegrody nosowej
21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21.22 Biopsja nosa
21.293 Rinoskopia tylna
21.30 Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej
21.311 Wycięcie polipa nosa
21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21.38 Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
21.4 Resekcja nosa
21.5 Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21.61 Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
21.69 Wycięcie małżowiny nosa - inne
21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.72 Otwarte nastawienie złamania nosa
21.81 Szycie rany nosa
21.821 Wycięcie przetoki nosowo-wargowej
21.822 Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej
21.823 Wycięcie przetoki nosowo-ustnej
21.831 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia
21.832 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła
21.841 Plastyka przegrody nosowej
21.842 Plastyka skośnego nosa
21.851 Powiększenie nosa przeszczepem
21.852 Powiększenie nosa sztucznym wszczepem
21.861 Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi
21.862 Plastyka koniuszka nosa
21.87 Endoskopowa plastyka przegrody nosa
21.881 Zmiażdżenie przegrody nosowej
21.882 Zamknięcie perforacji przegrody
21.891 Przyszycie amputowanego nosa
21.892 Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa
21.893 Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego
21.899 Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne
21.91 Uwolnienie zrostów nosowych
21.98 Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
22.00 Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne
22.01 Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22.11 Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
22.12 Otwarta biopsja zatoki nosa
22.18 Endoskopowa biopsja zatoki nosa
22.191 Endoskopia zatok nosa bez biopsji
22.2 Antrotomia przeznosowa
22.311 Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc`a
22.391 Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a
22.41 Otwarcie zatoki czołowej
22.421 Wycięcie zmiany zatoki czołowej
22.422 Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową
22.51 Otwarcie komórek sitowych
22.52 Otwarcie zatoki klinowej
22.53 Otwarcie wielu zatok nosa
22.58 Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
22.59 Otwarcie zatoki nosa - inne
22.61 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a
22.62 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
22.63 Wycięcie komórek sitowych
22.64 Usunięcie zatoki klinowej
22.69 Wycięcie zatoki nosa - inne
22.71 Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22.791 Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
22.792 Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej
22.91 Wyłonienie zatoki szczękowej
22.92 Wytworzenie przetoki zatoki
23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23.1707 Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.2201 Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23.2202 Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23.2203 Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki
23.2204 Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23.2210 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23.2211 Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
24.11 Biopsja dziąsła
24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego
24.21 Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24.29 Plastyka dziąsła - inna
24.31 Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24.32 Szycie rozerwanego dziąsła
24.39 Operacje dziąsła - inne
24.4 Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy
24.511 Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
24.512 Plastyka wyrostka zębodołowego - przezprzegrodowa
24.513 Plastyka wyrostka zębodołowego - radykalna
24.515 Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
24.516 Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.02 Otwarta biopsja języka
25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.2 Częściowe wycięcie języka
25.3 Całkowite usunięcie języka
25.4 Radykalne usunięcie języka
25.51 Szycie rany języka
25.591 Podwieszenie języka na powięzi
25.592 Przyszycie języka do wargi
25.593 Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25.91 Podcięcie wędzidełka języka
25.92 Wycięcie wędzidełka języka
25.93 Usunięcie zrostów języka
25.94 Nacięcia języka - inne
25.99 Operacje języka - inne
26.0 Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26.11 Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26.12 Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
26.21 Marsupializacja torbieli ślinianki
26.29 Wycięcie zmiany ślinianki - inne
26.31 Częściowe wycięcie ślinianki
26.321 Wycięcie en bloc zmiany ślinianki
26.322 Radykalne usunięcie ślinianki
26.39 Wycięcie ślinianki - inne
26.41 Szycie rany ślinianki
26.42 Zamknięcie przetoki ślinowej
26.491 Fistulizacja ślinianki
26.492 Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inna
26.493 Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
26.91 Sondowanie przewodu ślinowego
26.99 Operacje ślinianek - inne
27.01 Drenaż z okolicy twarzy
27.02 Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
27.03 Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
27.1 Nacięcie podniebienia
27.21 Biopsja kości podniebienia
27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27.23 Biopsja wargi
27.24 Biopsja jamy ustnej - inne
27.311 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27.312 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27.313 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię
27.32 Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27.41 Wycięcie wędzidełka wargi
27.42 Wycięcie zmiany wargi - inne
27.43 Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27.491 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27.492 Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej
27.493 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej
27.499 Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne
27.51 Szycie rany wargi
27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
27.53 Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27.541 Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.542 Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.543 Korekcja obustronnego rozszczepu wargi
27.544 Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi
27.55 Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27.56 Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne
27.57 Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27.58 Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych znieksztalceń wargi i nosa
27.591 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem
27.592 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi
27.593 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego
27.594 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw
27.61 Szycie rany podniebienia
27.621 Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka
27.622 Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny
27.631 Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego
27.632 Wtórne wydłużenie podniebienia
27.69 Operacje plastyczne podniebienia - inne
27.71 Nacięcie języczka
27.72 Wycięcie języczka
27.73 Zabiegi naprawcze języczka
27.79 Operacje języczka - inne
27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
28.01 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28.03 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28.04 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28.2 Wycięcie migdałków podniebiennych
28.3 Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.4 Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28.5 Wycięcie migdałka językowego
28.6 Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28.7 Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii
28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.99 Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne
29.0 Nacięcie gardła (faryngotomia)
29.12 Biopsja gardła
29.2 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29.31 Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29.32 Wycięcie uchyłka gardła
29.33 Częściowa faryngektomia
29.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne
29.41 Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych
29.42 Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.43 Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu
29.48 Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.51 Szycie rany gardła
29.52 Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29.53 Zamknięcie przetoki gardła - inne
29.59 Operacje naprawcze w gardle - inne
29.91 Rozszerzanie gardła
29.92 Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
29.99 Operacje w gardle - inne
30.01 Marsupializacja torbieli krtani
30.09 Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.1 Wycięcie połowy krtani
30.21 Wycięcie nagłośni
30.22 Wycięcie strun głosowych
30.23 Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją
30.24 Wycięcie chrząstki krtani
30.29 Częściowa laryngektomia - inna
30.31 Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32 Wycięcie krtani i gardła
30.39 Całkowite wycięcie krtani - inne
30.41 Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią
30.49 Radykalne wycięcie krtani - inne
31.1 Tracheostomia czasowa
31.21 Tracheostomia śródpiersiowa
31.29 Inna stała tracheostomia
31.3 Inne nacięcie krtani/ tchawicy
31.43 Endoskopowa biopsja krtani
31.44 Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45 Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48 Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49 Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.61 Szycie rany krtani
31.621 Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy
31.622 Usunięcie laryngostomii
31.64 Zaopatrzenie złamania krtani
31.65 Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej
31.691 Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej
31.692 Przeszczep w krtani
31.693 Przemieszczenie strun głosowych
31.71 Szycie rany tchawicy
31.72 Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.731 Wycięcie przetoki tchawiczo - przełykowej
31.739 Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.75 Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.791 Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej
31.799 Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
31.91 Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92 Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani
31.93 Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.95 Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.96 Podanie lecznicze surfaktantu
31.981 Rozszerzenie krtani
31.982 Przecięcie wrodzonej błony krtani
31.983 Usunięcie „kila” wewnątrzkrtaniowego
31.984 Wymiana protezy głosowej
31.99 Inne zabiegi tchawicy
32.01 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela
32.09 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.1 Inne wycięcia oskrzela
32.21 Plikacja pęcherza rozedmowego
32.291 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
32.292 Klinowe wycięcie płuca
32.3 Segmentowa resekcja płuca
32.41 Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49 Lobektomia - inna
32.52 Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59 Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej
32.6 Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9 Inne wycięcia płuc
33.0 Nacięcie oskrzela
33.1 Nacięcie płuca
33.21 Bronchoskopia przez przetokę
33.22 Bronchoskopia fiberoskopowa
33.231 Bronchoskopia autofluorescencyjna
33.232 Bronchoskopia interwencyjna
33.239 Bronchoskopia - inna
33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25 Otwarta biopsja oskrzela
33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.271 Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii
33.272 Przezoskrzelowa biopsja płuca
33.273 Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną
33.28 Otwarta biopsja płuca
33.34 Torakoplastyka
33.41 Szycie rany oskrzela
33.421 Zamknięcie bronchostomii
33.422 Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej
33.423 Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej
33.424 Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej
33.43 Zamknięcie rany płuca
33.48 Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49 Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.92 Podwiązanie oskrzela
33.98 Inne operacje na oskrzelu
33.99 Operacje płuc - inne
34.01 Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02 Torakotomia zwiadowcza
34.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.041 Drenaż jamy opłucnowej
34.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34.043 Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)
34.093 Otwarty drenaż klatki piersiowej
34.1 Nacięcie śródpiersia
34.21 Torakoskopia przezopłucnowa
34.22 Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.24 Biopsja opłucnej
34.26 Otwarta biopsja śródpiersia
34.29 Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4 Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.51 Dekortykacja płuca
34.59 Inne wycięcia opłucnej
34.6 Skaryfikacja opłucnej
34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72 Zamknięcie torakostomii
34.731 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej
34.732 Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej
34.733 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej
34.741 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
34.742 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
34.79 Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.81 Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82 Szycie rany przepony
34.831 Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej
34.832 Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej
34.833 Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej
34.84 Inne zabiegi naprawcze przepony
34.89 Operacje przepony - inne
34.921 Pleurodeza środkiem chemicznym
34.922 Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny
34.923 Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej
35.01 Zamknięta walwulotomia aortalna
35.02 Zamknięta walwulotomia mitralna
35.03 Zamknięta walwulotomia płucna
35.04 Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35.09 Zamknięta walwulotomia - inna zastawka
35.391 Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
35.411 Zabieg Rashkinda
35.412 Balonowa septostomia przedsionka
35.421 Operacja Blalock-Hanlon
35.521 Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)
35.59 Zamknięcie ubytku przegrody serca/materiał sztuczny - inne
35.711 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
35.712 Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35.713 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35.721 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.722 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.723 Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.724 Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.731 Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35.732 Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35.733 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35.79 Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne
35.951 Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca
35.952 Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca
35.953 Powtórne wszycie zastawki serca
35.961 Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35.971 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
35.972 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
35.973 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta
35.99 Inne operacje zastawek serca
36.031 Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.032 Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
36.061 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany
36.062 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany
36.063 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną
36.064 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy
36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej
36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)
36.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)
36.071 Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)
36.072 Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)
36.073 Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)
36.074 Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)
36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej
36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej
36.109 Inna rewaskularyzacja serca
36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)
36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)
36.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)
36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)
36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)
36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy
36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne
36.21 Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego
36.22 Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego
36.231 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego
36.232 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory
36.233 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory
36.31 Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta
36.321 Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja
36.322 Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową
36.391 Abrazja osierdzia
36.392 Przyszycie sieci do serca
36.394 Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca
36.395 Przeszczep sieci większej do mięśnia serca
36.396 Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca
36.91 Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36.92 Eksploracja tętnicy wieńcowej
36.93 Nacięcie tętnicy wieńcowej
36.94 Podwiązanie tętnicy wieńcowej
36.95 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
36.96 Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej
36.97 Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych
37.0 Perikardiocenteza
37.111 Nacięcie przedsionka
37.112 Nacięcie wsierdzia
37.113 Nacięcie mięśnia sercowego
37.114 Nacięcie komory serca
37.121 Wytworzenie okienka osierdziowego
37.122 Perikardioza
37.123 Perikardiotomia
37.19 Nacięcie serca - inne
37.21 Cewnikowanie prawego serca
37.22 Cewnikowanie lewego serca
37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca
37.25 Biopsja serca
37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37.272 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
37.281 Echokardiografia jam serca
37.311 Wycięcie zrostów osierdzia
37.312 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia
37.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
37.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik
37.411 Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)
37.412 Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca
37.413 Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca
37.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.4999 Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego
37.65 Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.661 System wspomagający serce, pompa poprzeczna
37.662 Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
37.663 Pulsacyjny system wspomagający serce
37.664 Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)
37.665 System wspomagający serce, obrotowa pompa
37.666 Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca
37.667 Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce
37.67 Wszczepienie systemu stymulującego serce
37.68 Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce
37.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
37.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie
37.751 Wymiana elektrody
37.752 Zmiana pozycji elektrody
37.753 Rewizja elektrody z naprawą lub bez
37.761 Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych
37.771 Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową
37.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
37.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca
37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne
37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego
37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego
37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego
37.892 Naprawa rozrusznika
37.893 Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany
37.91 Bezpośredni masaż serca
37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego
37.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.972 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.973 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]
37.992 Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany
37.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany
37.994 Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)
38.011 Embolektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.012 Embolektomia - naczyń głowy/szyi - inna; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.013 Embolektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.014 Embolektomia - aorty
38.015 Embolektomia - naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.016 Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.018 Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38.020 Trombektomia - miejsce nieokreślone
38.021 Trombektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)
38.022 Trombektomia - naczyń głowy/szyi - inna; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.023 Trombektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.025 Trombektomia – naczyń klatki piersiowej – inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej
38.027 Trombektomia – żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej
38.029 Trombektomia - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.111 Endarterektomia z embolektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.112 Endarterektomia z embolektomią - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.113 Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.119 Endarterektomia z embolektomią - naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe
38.120 Endarterektomia z łatką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.121 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.122 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.123 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.124 Endarterektomia z łatką naczyniową - aorty
38.125 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnicy płucnej
38.126 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.128 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.129 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.130 Endarterektomia z czasowym by-passem - miejsce nieokreślone
38.131 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.132 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.133 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.134 Endarterektomia z czasowym by-passem - aorty
38.135 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnicy płucnej
38.136 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.138 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.139 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.140 Endarterektomia z trombektomią - miejsce nieokreślone
38.141 Endarterektomia z trombektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.142 Endarterektomia z trombektomią - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.143 Endarterektomia z trombektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.146 Endarterektomia z trombektomią - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.148 Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.149 Endarterektomia z trombektomią - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.310 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - miejsce nieokreślone
38.311 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.312 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.313 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.314 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - aorty
38.315 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.316 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.317 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.318 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.319 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.320 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.321 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.322 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.323 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.324 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - aorty
38.325 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.326 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.327 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.328 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.329 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.330 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.331 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.332 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.333 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.334 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - aorty
38.335 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38.336 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.337 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.338 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.339 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.410 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - miejsce nieokreślone
38.411 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.412 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.413 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.414 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - aorty
38.415 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.416 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.417 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.418 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.419 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.420 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.421 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.422 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.423 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.424 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - aorty
38.425 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.426 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych
38.428 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.429 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.430 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.431 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.432 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.433 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.434 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - aorty
38.435 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.436 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.437 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.438 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.439 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków - miejsce nieokreślone
38.591 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (udowe)
38.592 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38.593 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38.594 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38.595 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38.596 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.62 Inne wycięcie naczynia - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.63 Inne wycięcie naczynia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.64 Inne wycięcie naczynia - aorty brzusznej
38.65 Inne wycięcie naczynia - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.66 Inne wycięcie naczynia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.67 Inne wycięcie naczynia - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.68 Inne wycięcie naczynia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.691 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa)
38.692 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38.693 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38.694 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38.695 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38.696 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.711 Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38.712 Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38.713 Usunięcie filtra z żyły głównej
38.72 Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38.73 Plikacja żyły głównej
38.810 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.811 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.812 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.813 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.814 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - aorty
38.815 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.816 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.817 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.818 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.819 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.820 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.821 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.822 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.823 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.824 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - aorty
38.825 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.826 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.827 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.828 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.829 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.830 Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.831 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.832 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.833 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.834 Podwiązanie naczynia krwionośnego - aorty
38.835 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.836 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.837 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.838 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.839 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.841 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.842 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.843 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.844 Okluzja naczynia krwionośnego - aorty
38.845 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.846 Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.847 Okluzja naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.848 Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.849 Okluzja naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.91 Cewnikowanie tętnic
38.93 Cewnikowanie żył - inne
38.94 Wenesekcja
38.951 Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952 Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.11 Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39.14 Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39.221 Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna
39.222 Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna
39.223 Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa
39.231 Pomost podobojczykowo-szyjny
39.232 Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39.233 Pomost szyjno-szyjny
39.234 Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39.239 Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej - inne
39.24 Pomost aorta-tętnica nerkowa
39.251 Pomost aortalno-biodrowy
39.252 Pomost aortalno-udowy
39.253 Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej
39.254 Pomost aortalno-podkolanowy
39.255 Pomost biodrowo-udowy
39.256 Pomost aortalno-dwubiodrowy
39.257 Pomost aortalno-dwuudowy
39.261 Pomost aortalno-trzewny
39.262 Pomost aorta-tętnica krezkowa górna
39.263 Pomost tętnica wątrobowa-tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
39.264 Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem - inne
39.271 Zespolenie dla dializy nerkowej
39.272 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39.273 Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39.275 Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.276 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39.279 Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej - inne
39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.291 Pomost pachowo-ramienny
39.292 Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39.293 Pomost ramienno-ramienny
39.294 Pomost udowo-udowy
39.295 Pomost udowo-strzałkowy
39.296 Pomost udowo-podkolanowy
39.297 Pomost udowo-piszczelowy
39.298 Pomost podkolanowo-podkolanowy
39.299 Pomost naczyniowy - inne
39.31 Szycie tętnicy
39.32 Szycie żyły
39.39 Szycie naczynia krwionośnego - inne
39.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39.421 Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku
39.422 Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca
39.423 Kaniula tętniczo-żylna
39.424 Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39.425 Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39.426 Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39.427 Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39.43 Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.491 Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39.492 Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39.493 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39.494 Rewizja zespolenia naczyniowego - naczyń obwodowych
39.495 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych
39.496 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39.497 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39.500 Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39.501 Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.502 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni
39.503 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39.504 Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych
39.505 Przezskórna angioplastyka (PTA) - krioplastyka balonowa
39.507 Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.508 Aterektomia tętnic goleni
39.509 Aterektomia innych tętnic
39.51 Klipsowanie tętniaka
39.521 Wykrzepienie tętniaka
39.522 Elektrokoagulacja tętniaka
39.523 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39.524 Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39.525 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39.526 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39.527 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39.528 Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39.529 Zabiegi naprawcze tętniaka - inne
39.535 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39.536 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39.539 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne
39.541 Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39.57 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39.58 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna
39.591 Operacja okienka aortalno-płucnego
39.592 Plastyka tętnicy - inna
39.593 Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39.594 Plikacja żyły obwodowej
39.595 Reimplantacja tętnicy
39.65 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.711 Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.712 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.713 Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.714 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.721 Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39.722 Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39.723 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39.724 Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok – inne
39.731 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - tętniak aorty
39.732 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - rozwarstwienie aorty
39.733 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - uraz aorty
39.739 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - inna przyczyna
39.751 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39.752 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - laserowe udrażnianie naczyń
39.81 Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39.82 Odnerwienie kłębka aortalnego
39.83 Odnerwienie kłębka szyjnego
39.84 Glomektomia
39.85 Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39.86 Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39.904 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - stent wchłanialny
39.905 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza naczyniowa
39.911 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39.912 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39.93 Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39.94 Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39.951 Hemodializa
39.952 Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39.953 Hemoperfuzja
39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39.974 Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39.976 Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków
39.992 Chemoembolizacja narządowa
39.994 Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.995 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.999 Zabiegi naczyniowe - inne
40.0 Nacięcie tkanki limfatycznej
40.11 Biopsja układu limfatycznego
40.12 Wycięcie węzła wartowniczego
40.19 Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
40.21 Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.22 Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24 Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.291 Wycięcie torbieli limfatycznej
40.292 Wycięcie naczyniaka limfatycznego
40.293 Proste wycięcie węzła chłonnego
40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej
40.41 Jednostronna radykalna dissekcja szyi
40.42 Obustronna radykalna dissekcja szyi
40.43 Inna radykalna dissekcja szyi
40.49 Radykalna dissekcja szyi - inne
40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
40.52 Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych
40.53 Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
40.54 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
40.59 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne
40.61 Kaniulowanie przewodu piersiowego
40.62 Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
40.63 Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40.64 Podwiązanie przewodu piersiowego
40.69 Operacje przewodu piersiowego - inne
40.91 Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40.92 Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40.93 Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych
40.94 Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych
40.95 Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
40.96 Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
40.97 Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
40.98 Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny - inna
41.01 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku
41.021 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.022 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
41.023 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.024 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
41.031 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.032 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.033 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.034 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.04 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku
41.051 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.052 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.053 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.054 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.06 Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
41.07 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku
41.081 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.082 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
41.083 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.084 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
41.09 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku
41.2 Nacięcie śledziony
41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
41.33 Otwarta biopsja śledziony
41.41 Marsupializacja torbieli śledziony
41.42 Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
41.43 Częściowe usunięcie śledziony
41.5 Całkowita splenektomia
41.93 Wycięcie dodatkowej śledziony
41.94 Przeszczep śledziony
41.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
41.99 Operacje śledziony - inne
42.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42.09 Nacięcia przełyku - inne
42.10 Wytworzenie przetoki przełykowej - inne
42.11 Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42.12 Wyłonienie uchyłka przełyku
42.19 Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne
42.21 Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42.22 Ezofagoskopia przez przetokę
42.23 Ezofagoskopia - inna
42.241 Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
42.242 Ezofagoskopia z biopsją
42.243 Biopsja ssąca przełyku
42.25 Otwarta biopsja przełyku
42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
42.31 Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
42.32 Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
42.331 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku
42.332 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.333 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
42.339 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
42.41 Częściowe wycięcie przełyku
42.42 Całkowite wycięcie przełyku
42.49 Wycięcie przełyku - inne
42.51 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.52 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.53 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.54 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe - inne
42.55 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego
42.56 Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.581 Wytworzenie sztucznego przełyku
42.582 Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka
42.59 Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne
42.61 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.62 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.63 Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.641 Przedmostkowa esofagoenterostomia
42.642 Przedmostkowa esofagoileostomia
42.643 Przedmostkowa esofagojejunostomia
42.65 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42.66 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.68 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne
42.69 Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne
42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku
42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42.82 Szycie rozerwania przełyku
42.83 Zamknięcie przetoki przełykowej
42.84 Operacja przetoki przełykowej - inna
42.85 Usunięcie zwężenia przełyku
42.86 Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
42.87 Przeszczepy przełykowe - inne
42.89 Zabiegi naprawcze przełyku - inne
42.91 Podwiązanie żylaków przełyku
42.92 Rozszerzanie przełyku
42.99 Operacje przełyku - inne
43.0 Gastrotomia
43.11 Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19 Gastrostomia - inna
43.3 Pyloromyotomia
43.411 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43.412 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43.419 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne
43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43.89 Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.91 Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43.991 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43.992 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43.993 Wycięcie żołądka i przełyku - inne
43.994 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43.995 Radykalne wycięcie żołądka
43.999 Całkowite usunięcie żołądka - inne
44.00 Wagotomia, nie określona inaczej
44.01 Wagotomia pniowa
44.021 Wagotomia komórek okładzinowych
44.022 Selektywna proksymalna wagotomia
44.029 Wysoce selektywna wagotomia - inne
44.03 Wagotomia selektywna - inna
44.11 Przezbrzuszna gastroskopia
44.12 Gastroskopia przez przetokę
44.13 Gastroskopia - inna
44.14 Endoskopowa biopsja żołądka
44.15 Otwarta biopsja żołądka
44.19 Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44.221 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
44.222 Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
44.229 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne
44.29 Pyloroplastyka - inna
44.31 Wysokie zespolenie żołądkowe
44.321 Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
44.323 Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego
44.381 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe
44.382 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe
44.383 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe
44.384 Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej
44.391 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.393 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe
44.394 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44.40 Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
44.41 Zaszycie wrzodu żołądka
44.42 Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
44.44 Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/ dwunastnicy
44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica - inne
44.51 Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44.52 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44.53 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44.54 Operacja Pantaloona
44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego - inna
44.61 Szycie rozerwania żołądka
44.62 Zamknięcie gastrostomii
44.631 Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej
44.632 Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej
44.639 Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.64 Gastropeksja
44.651 Operacja Belseya
44.652 Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa)
44.661 Fundoplikacja
44.662 Plastyka wpustu żołądka
44.663 Fundoplikacja sposobem Nissena
44.664 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego
44.671 Fundoplikacja [laparoskopowo]
44.672 Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]
44.673 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
44.674 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego [laparoskopowo]
44.681 Opasanie żołądka [laparoskopowo]
44.682 Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]
44.683 Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]
44.691 Inwersja uchyłka żołądka
44.699 Zabiegi naprawcze żołądka - inne
44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
44.93 Wprowadzenie balona żołądkowego
44.94 Usunięcie balona żołądkowego
44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44.971 Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej
44.972 Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
44.981 Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia
44.982 Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia
45.01 Nacięcie dwunastnicy
45.02 Nacięcie jelita cienkiego - inne
45.03 Nacięcie jelita grubego
45.09 Nacięcie jelita - inne
45.111 Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego
45.119 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego – inna
45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
45.131 Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.132 Enteroskopia
45.133 Enteroskopia śródoperacyjna
45.134 Enteroskopia dwubalonowa
45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego
45.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.211 Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego
45.219 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inna
45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231 Fiberokolonoskopia
45.24 Fiberosigmoidoskopia
45.251 Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca
45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
45.253 Kolonoskopia z biopsją
45.26 Otwarta biopsja jelita grubego
45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
45.30 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne
45.33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne
45.41 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45.432 Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
45.511 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego
45.512 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)
45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45.591 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej
45.592 Odwrócenie segmentu jelitowego
45.61 Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego
45.621 Resekcja dwunastnicy
45.622 Resekcja jelita czczego
45.623 Resekcja jelita krętego
45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna
45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego
45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne
45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
45.729 Wycięcie kątnicy - inne
45.731 Ileokolektomia
45.732 Prawostronna radykalna kolektomia
45.733 Hemikolektomia prawostronna
45.74 Resekcja poprzecznicy
45.75 Hemikolektomia lewostronna
45.76 Sigmoidektomia
45.791 Enterokolektomia – inna
45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia
45.91 Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.921 Operacja Hamptona
45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.951 Zespolenie do odbytu
45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem
45.99 Zespolenie jelitowe - inne
46.011 Ileostomia pętlowa
46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46.031 Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
46.032 Kolostomia pętlowa
46.041 Drugi etap operacji Mikulicza
46.11 Czasowa kolostomia
46.13 Stała kolostomia
46.14 Odłożone otwarcie kolostomii
46.19 Kolostomia - inna
46.21 Czasowa ileostomia
46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem
46.23 Stała ileostomia - inne
46.24 Odłożone otwarcie ileostomii
46.29 Ileostomia - inna
46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
46.391 Przetoka dwunastnicza
46.392 Odżywcza przetoka jelitowa
46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna
46.491 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej
46.492 Rekonstrukcja przetoki jelitowej
46.493 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
46.499 Rewizja przetoki jelitowej - inna
46.51 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
46.521 Zamknięcie przetoki kątniczej
46.522 Zamknięcie kolostomii
46.523 Zamknięcie przetoki esiczej
46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46.621 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a
46.622 Plikacja jelita biodrowego
46.631 Cecoileopeksja
46.632 Sigmoidopeksja metodą Moschowitza
46.641 Ufiksowanie kątnicy
46.642 Ufiksowanie okrężnicy
46.71 Szycie rozerwanej dwunastnicy
46.72 Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.75 Szycie rozerwania jelita grubego
46.76 Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
46.82 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
46.851 Rozszerzanie dwunastnicy balonem
46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
46.853 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
46.854 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
46.891 Korekcja niewłaściwego skrętu/ rotacji/ jelita
46.892 Odprowadzenie skrętu jelita
46.893 Odprowadzenie wgłobienia jelita
46.91 Miotomia esicy
46.92 Miotomia innej części okrężnicy
46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego
46.97 Przeszczep jelita cienkiego
46.991 Wynicowanie części krętnicy
46.999 Operacje jelitowe - inne
47.01 Appendektomia laparoskopowo
47.09 Inna appendektomia
47.11 Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47.19 Inna przypadkowa appendektomia
47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego
47.91 Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
47.92 Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
47.99 Operacje wyrostka robaczkowego - inne
48.01 Odbarczenie zarośniętego odbytu
48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48.241 Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48.242 Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48.25 Otwarta biopsja odbytnicy
48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna
48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem
48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy
48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
48.41 Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48.491 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through
48.492 Operacja Altemeiera
48.493 Operacja Swensona
48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy
48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna
48.64 Tylna resekcja odbytnicy
48.65 Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy
48.692 Resekcja odbytnicy BNO
48.71 Szycie rozerwania odbytnicy
48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73 Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
48.74 Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48.751 Operacja Frickmana
48.752 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48.761 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48.762 Ufiksowanie odbytnicy i esicy
48.763 Podwieszenie prostnicy do kości łonowej
48.79 Operacje naprawcze odbytnicy - inne
48.81 Nacięcie okołoodbytnicze
48.82 Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
48.896 Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.897 Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.91 Nacięcie zwężenia odbytnicy
48.92 Nacięcie mięśniówki odbytnicy
48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.99 Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna
49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.02 Nacięcie okołoodbytowe - inne
49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne
49.11 Przecięcie przetoki odbytu
49.12 Wycięcie przetoki odbytu
49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne
49.42 Wstrzyknięcie do hemoroidów
49.43 Kauteryzacja hemoroidów
49.44 Krioterapia hemoroidów
49.45 Podwiązanie hemoroidów
49.46 Wycięcie hemoroidów
49.47 Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
49.49 Operacje hemoroidów - inne
49.51 Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu
49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49.59 Nacięcie zwieracza odbytu - inne
49.6 Wycięcie odbytu
49.71 Szycie rany odbytu
49.72 Opierścienienie odbytu
49.73 Zamknięcie przetoki odbytu
49.74 Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49.751 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą
49.752 Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49.76 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
49.79 Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny
49.91 Nacięcie przegrody odbytu
49.92 Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
49.932 Sączkowanie odbytu
49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99 Operacje odbytu - inne
50.01 Nacięcie ropnia wątroby
50.02 Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50.03 Operacja Stromeyera-Little''a
50.11 Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.12 Otwarta biopsja wątroby
50.21 Marsupializacja zmiany wątroby
50.221 Nieanatomiczna resekcja wątroby
50.229 Częściowe wycięcie wątroby - inne
50.291 Kauteryzacja zmiany wątroby
50.292 Wyłuszczenie zmiany wątroby
50.293 Termoablacja zmiany wątroby
50.294 Kriodestrukcja zmiany wątroby
50.295 Opróżnienie zmiany wątroby
50.296 Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby
50.299 Zniszczenie zmiany wątroby - inne
50.31 Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
50.32 Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
50.4 Całkowite usunięcie wątroby
50.61 Zamknięcie uszkodzenia wątroby
50.691 Ufiksowanie wątroby
50.91 Przezskórna aspiracja wątroby
50.921 Dializa wątrobowa
50.929 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby - inne
50.941 Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)
50.99 Operacje wątroby - inne
51.01 Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51.02 Cholecystostomia trójgrańcem
51.04 Nacięcie pęcherzyka żółciowego - inne
51.10 Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
51.11 Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51.12 Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów
51.13 Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego
51.14 Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego
51.15 Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51.19 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne
51.211 Rewizja po cholecystektomii
51.219 Częściowa cholecystektomia - inna
51.22 Cholecystektomia
51.231 Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
51.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inna
51.24 Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51.31 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy
51.32 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito
51.33 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka
51.34 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek
51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne
51.36 Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51.37 Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51.391 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem
51.392 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą
51.393 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką
51.394 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem
51.399 Zespolenie dróg żółciowych - inne
51.41 Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
51.42 Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
51.43 Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
51.49 Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
51.61 Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51.62 Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51.63 Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
51.64 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego
51.691 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby
51.692 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby
51.699 Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne
51.71 Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51.72 Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51.791 Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych – inne
51.811 Rozszerzanie brodawki Vatera
51.819 Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne
51.821 Nacięcie zwieracza trzustkowego
51.822 Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
51.83 Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.84 Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
51.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
51.86 Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
51.871 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
51.872 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
51.91 Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51.92 Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51.93 Zamknięcie przetoki żółciowej - inne
51.94 Rewizja zespolenia dróg żółciowych
51.95 Usunięcie protezy przewodu żółciowego
51.96 Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
51.981 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego
51.982 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych
51.983 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego
51.984 Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
51.991 Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
51.999 Operacje dróg żółciowych - inne
52.01 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
52.09 Pankreatotomia - inna
52.11 Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52.12 Otwarta biopsja trzustki
52.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna
52.14 Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego
52.19 Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
52.21 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego
52.22 Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne
52.3 Marsupializacja torbieli trzustki
52.41 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52.42 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52.43 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
52.49 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inny
52.511 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu
52.512 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią
52.513 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera
52.514 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey’a
52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia
52.59 Częściowa pankreatektomia - inne
52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52.69 Totalna pankreatektomia - inna
52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego
52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy
52.73 Radykalna resekcja trzustki
52.74 Operacja Whipple'a
52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire’a
52.81 Reimplantacja tkanek trzustki
52.82 Alloprzeszczep trzustki
52.92 Kaniulowanie przewodu trzustkowego
52.931 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
52.932 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego
52.94 Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
52.951 Fistulektomia trzustki
52.952 Proste szycie trzustki
52.959 Operacje naprawcze trzustki - inne
52.961 Zespolenie trzustki z jelitem
52.962 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym
52.963 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem
52.97 Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
52.98 Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
52.991 Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga
52.992 Operacja naprawcza przewodu Wirsunga
53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.03 Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.04 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.09 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.11 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej
53.12 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.13 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej
53.14 Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.15 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.16 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
53.17 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.19 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.21 Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna
53.31 Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.39 Obustronna operacja przepukliny udowej - inna
53.41 Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53.49 Operacja przepukliny pępkowej - inna
53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.591 Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592 Operacja przepukliny podbrzusza
53.593 Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej
53.594 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61 Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
53.7 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
53.81 Plikacja przepony
53.82 Operacja przepukliny przymostkowej
53.89 Operacja przepukliny przeponowej - dostęp piersiowy - inna
53.91 Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
53.92 Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej
53.93 Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej
53.94 Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej
53.95 Operacja naprawcza przepukliny sieciowej
53.96 Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej
53.99 Operacja naprawcza przepukliny - inna
54.01 Drenaż ściany jamy brzusznej
54.02 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54.03 Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54.09 Nacięcie ściany brzucha - inne
54.11 Laparotomia zwiadowcza
54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19 Laparotomia - inna
54.21 Laparoskopia
54.22 Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54.231 Biopsja krezki
54.232 Biopsja sieci
54.233 Biopsja wszczepu otrzewnowego
54.241 Zamknięta biopsja: sieci
54.242 Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54.243 Zamknięta biopsja: otrzewnej
54.25 Płukanie otrzewnej
54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne
54.31 Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne
54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54.511 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54.517 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54.521 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych - laparoskopowo
54.522 Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo
54.523 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby - laparoskopowo
54.524 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy - laparoskopowo
54.525 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo
54.526 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony - laparoskopowo
54.527 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy - laparoskopowo
54.59 Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54.61 Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54.62 Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54.63 Szycie ściany jamy brzusznej - inne
54.64 Szycie otrzewnej
54.71 Operacja gastroschizy
54.72 Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
54.73 Operacja naprawcza otrzewnej - inne
54.741 Zeszycie sieci
54.742 Przeszczep sieci
54.743 Omentopeksja
54.744 Odprowadzenie skrętu sieci
54.751 Plikacja krezki
54.752 Ufiksowanie krezki
54.91 Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.92 Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54.93 Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54.951 Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54.952 Operacja Ladda
54.953 Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54.954 Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54.955 Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54.96 Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54.98 Dializa otrzewnowa
54.991 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54.999 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej
55.011 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą
55.012 Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą
55.013 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą
55.014 Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo
55.015 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
55.016 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
55.017 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z koagulacją ściany wewnętrznej z zastosowaniem lasera laparoskopowo
55.018 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia laparoskopowo
55.021 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą
55.022 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55.023 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia po wykłuciu na zewnątrz drutu wprowadzonego do kielicha nerkowego przez moczowód (drogą wstępującą) pod kontrolą cystoskopii
55.03 Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
55.041 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL)
55.042 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL)
55.043 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) – zabieg skomplikowany
55.044 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) – zabieg skomplikowany
55.051 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.052 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.053 Nefroskopia przezskórna i rozszerzenie zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.054 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.055 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.110 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą
55.111 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą – operacja skomplikowana
55.112 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) metodą otwartą
55.113 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) metodą otwartą
55.12 Pielostomia
55.130 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo
55.131 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo – operacja skomplikowana
55.132 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) laparoskopowo
55.133 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) laparoskopowo
55.21 Operacyjne odsłonięcie nerki bez innych specyficznych procedur
55.221 Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa
55.222 Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa
55.223 Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.224 Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.231 Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
55.232 Biopsja endoskopowa przez nefrostomię lub pielostomię
55.233 Biopsja nerki laparoskopowo
55.24 Otwarta biopsja nerki
55.250 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym wprowadzonym przez cewkę moczową
55.251 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.252 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.253 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.254 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.255 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.260 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim wprowadzonym przez cewkę moczową
55.261 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.262 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.263 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.264 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.265 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.271 Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.272 Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.29 Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55.31 Marsupializacja zmiany w nerce
55.32 Ablacja termiczna zmiany nerki przez lumbotomię
55.33 Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna
55.34 Ablacja termiczna zmiany nerki laparoskopowa
55.391 Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego
55.399 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne
55.41 Wycięcie kielicha nerkowego
55.42 Klinowa resekcja nerki
55.43 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia)
55.44 Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia)
55.45 Wycięcie nerki częściowe i zespolenie kielichowo-moczowodowe
55.46 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki z wycięciem jej fragmentu
55.470 Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.471 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo
55.472 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo
55.473 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) Iaparoskopowo i usunięciem fragmentu pęcherza obejmującego śródścienny odcinek moczowodu metodą otwartą
55.474 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo
55.49 Częściowe wycięcie nerki - inne
55.511 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55.513 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.514 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.515 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) – operacja prosta
55.516 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) – operacja skomplikowana
55.517 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego
55.52 Wycięcie nerki jedynej
55.53 Wycięcie nerki przeszczepionej
55.54 Obustronne wycięcie nerek
55.552 Wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.553 Wycięcie nerki radykalne laparoskopowo z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.554 Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.555 Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.556 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do pozanerkowego odcinka żyły nerkowej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.557 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do przynerkowego odcinka żyły głównej dolnej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.690 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego
55.691 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego
55.692 Przeszczepienie obu nerek
55.71 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą
55.72 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) laparoskopowo
55.81 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki bez wycięcia jej fragmentu
55.82 Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55.83 Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55.84 Zniesienie skrętu szypuły nerki
55.851 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) metodą otwartą
55.852 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) laparoskopowo
55.861 Zespolenie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą
55.862 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe metodą otwartą
55.863 Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą
55.864 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą
55.871 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
55.872 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo
55.881 Zespolenie kielichowo-miedniczkowe z częściowym wycięciem nerki laparoskopowo
55.882 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe laparoskopowo
55.89 Zabiegi naprawcze nerki - inne
55.911 Kapsulektomia nerki
55.912 Dekortykacja nerki
55.93 Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55.94 Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej
55.95 Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego
55.97 Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki
55.99 Operacje nerki - inne
56.011 Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56.012 Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.021 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) laparoskopowo
56.022 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.023 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.024 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.031 Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.032 Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.041 Usunięcie przeszkody z moczowodu bez nacięcia - inne
56.042 Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia – inne
56.09 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne
56.21 Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56.22 Nacięcie moczowodu w celu eksploracji
56.231 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia)
56.232 Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego
56.241 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.242 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.243 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.244 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.251 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.252 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.253 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.254 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.311 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym
56.312 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim
56.32 Przezskórna biopsja moczowodu
56.334 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.335 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.336 Biopsja szczoteczkowa moczowodu z użyciem cystoskopu (bez ureteroskopii) pod kontrolą fluoroskopii
56.34 Otwarta biopsja moczowodu
56.35 Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56.411 Wycięcie zmiany moczowodu
56.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42 Całkowite usunięcie moczowodu
56.49 Ureterektomia nie określona inaczej
56.511 Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.513 Wytworzenie zbiornika jelitowego na mocz z wszczepieniem moczowodów do zbiornika
56.514 Wyizolowanie pętli jelita biodrowego
56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera
56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu
56.518 Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu albo moczowodów jelitem
56.52 Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
56.611 Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
56.612 Przetoka moczowodowa (ureterostomia) - nieokreślona inaczej
56.619 Ureterostomia - inne
56.62 Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej
56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem
56.712 Wewnętrzne odprowadzenie moczu nieokreślone inaczej
56.72 Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.73 Zespolenie torbieli nerki nieokreślone inaczej
56.741 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.742 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.743 Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza
56.744 Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.745 Przeszczepienie obustronne moczowodów do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch
56.746 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.747 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.748 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch
56.749 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch i uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.75 Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56.761 Endoskopia i biopsja wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu
56.762 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wprowadzenie cewnika do moczowodu oraz wykonanie ureteropielografii wstępującej
56.763 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie jednostronne cewnika 2xJ do górnych dróg moczowych
56.764 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie obustronne cewników 2xJ do górnych dróg moczowych
56.765 Endoskopia szczelnego zbiornika jelitowego na mocz z biopsją
56.766 Endoskopowe usunięcie kamieni albo kamienia ze szczelnego zbiornika jelitowego na mocz
56.771 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej i wszczepienie moczowodów do odbytnicy
56.772 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej ze zstępnicy lub esicy i wszczepienie moczowodów do jelita zakończonego przetoką kałową (wet colostomy)
56.79 Inne zespolenia moczowodowe
56.81 Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.82 Zeszycie rany moczowodu
56.83 Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.84 Zamknięcie innej przetoki moczowodu
56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56.871 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna)
56.872 Operacja moczowodów objętych zwłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna)
56.881 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta jednostronna
56.882 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta obustronna
56.883 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo jednostronna
56.884 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo obustronna
56.890 Nacięcie i drenaż ropnia, ropowicy, zacieku moczowego lub krwiaka okołomoczowodowego
56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
56.893 Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56.894 Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
56.895 Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii
56.896 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez jednoczasowo wytworzoną przetokę nerkową
56.897 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej
56.901 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem noża „zimnego” lub elektrokoagulacji tnącej
56.902 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.903 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.911 Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą
56.912 Przezcewkowe rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
56.95 Podwiązanie moczowodu
56.962 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana
56.97 Przezcewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu
56.983 Umieszczenie innej protezy w moczowodzie
56.984 Usunięcie innej protezy z moczowodu
56.991 Wycięcie kikuta moczowodu po nefrektomii wykonanej wcześniej
56.992 Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
56.993 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą
56.994 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem metodą otwartą
56.995 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
56.996 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
57.031 Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
57.032 Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.033 Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.04 Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową
57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.131 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza
57.132 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem szyi pęcherza
57.141 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą wrót uchyłka pęcherza
57.142 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem wrót uchyłka pęcherza
57.171 Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
57.172 Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
57.173 Usunięcie kamieni albo kamienia lub ciała obcego w całości z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.174 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.175 Usunięcie kamieni albo kamienia w całości lub ciała obcego z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.176 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.18 Inne przetoki nadłonowe
57.191 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
57.192 Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie
57.199 Cystotomia - inne
57.21 Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.29 Zespolenie pęcherzowo-skórne - inne
57.31 Cystoskopia przez przetokę pęcherzową
57.32 Cystoskopia przezcewkowa
57.331 Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją
57.332 Uretrocystoskopia cystoskopem giętkim z biopsją
57.34 Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.35 Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD)
57.36 Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.39 Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego - inne
57.41 Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.421 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT)
57.422 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT)
57.423 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS)
57.424 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBTiS)
57.431 Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza
57.432 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza bez biopsji (biopsje wykonano wcześniej)
57.451 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji
57.452 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją
57.46 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza
57.47 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza
57.48 Uretrocystoskopia i leczenie endoskopowe przetoki pęcherzowo-pochwowej z użyciem kleju tkankowego
57.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
57.511 Wycięcie torbieli moczownika
57.512 Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą
57.513 Wycięcie uchyłka pęcherza laparoskopowo
57.591 Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57.592 Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57.599 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
57.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63 Klinowa resekcja pęcherza
57.64 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą – operacja prosta
57.65 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą – operacja skomplikowana
57.66 Wycięcie pęcherza częściowe z przeszczepieniem moczowodu
57.67 Wycięcie częściowe pęcherza bez przeszczepienia moczowodu laparoskopowo – operacja prosta
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.721 Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.722 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.723 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.724 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.725 Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej (cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.726 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.727 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.730 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.731 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.732 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.733 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i przydatkami z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.734 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.735 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.736 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.737 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.738 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.739 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.741 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.742 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z rekonstrukcją dróg moczowych metodą otwartą
57.743 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metoda otwartą
57.744 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.745 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.746 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.747 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.748 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.751 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem przetok moczowodow-skórnych metodą otwartą
57.752 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.753 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.754 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.791 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.792 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.793 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.794 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.795 Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.796 Wycięcie pęcherza wynicowanego z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.797 Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.811 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste
57.812 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane
57.813 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza laparoskopowo
57.82 Zamknięcie cystostomii
57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.853 Plastyka szyi pęcherza metodą Young-Dees-Leadbetter
57.86 Operacje naprawcze wynicowanego pęcherza moczowego
57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872 Powiększenie pojemności pęcherza (augmentacja bez wycinania pęcherza) z użyciem jelita
57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.874 Wytworzenie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego bez wycinania pęcherza
57.875 Wycięcie pęcherza z pozostawieniem szyi i trójkąta pęcherza oraz zastąpieniem pęcherza jelitem (cystoenteroplastyka)
57.876 Wycięcie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego na mocz albo ortotopowego pęcherza jelitowego albo wstawki z jelita biodrowego lub grubego
57.877 Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) metodą otwartą
57.878 Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) laparoskopowo
57.880 Operacja przetoki pęcherzowej laparoskopowo
57.881 Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej
57.882 Zespolenie pęcherza z jelitem grubym
57.883 Operacja przetoki pęcherzowo-odbytniczej albo pęcherzowo-pochwowo-odbytniczej z dostępu nadłonowego lub kroczowego
57.884 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo moczowodowo-pochwowej z dostępu przez pochwę – operacja prosta
57.885 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo pęcherzowo-cewkowo-pochwowej z dostępu przez pochwę lub nadłonowego
57.886 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przezpęcherzowego pozaotrzewnowego
57.887 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez laparotomię
57.888 Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej z usunięciem macicy
57.889 Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej bez usunięcia macicy
57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej
57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.96 Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.97 Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.99 Inne zabiegi w obrębie pęcherza
58.01 Wycięcie przegrody cewki moczowej
58.02 Wytworzenie przetoki cewkowo-pochwowej
58.03 Uretrostomia kroczowa
58.04 Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie
58.05 Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie
58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
58.21 Uretroskopia kroczowa
58.22 Inna uretroskopia
58.231 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym i biopsja cewki
58.232 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
58.24 Biopsja tkanek okołocewkowych
58.311 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.312 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.313 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.314 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.315 Uretroskopia i elektroresekcja zmiany cewki
58.316 Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.317 Zniszczenie laserem zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.319 Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
58.391 Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
58.392 Wycięcie zmiany cewki moczowej
58.393 Wycięcie zwężenia cewki moczowej
58.394 Wycięcie cewki częściowe
58.395 Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny
58.396 Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety
58.397 Wycięcie zwężenia cewki i uzupełnienie ubytku cewki przeszczepem
58.398 Operacja zwężenia cewki i zespolenie kikutów cewki koniec do końca z dostępu nadłonowego i kroczowego
58.399 Operacja zwężenia cewki dwuetapowa (etap I lub etap II)
58.411 Zaopatrzenie rany prąciowego odcinka cewki
58.412 Zaopatrzenie rany cewki z dostępu kroczowego
58.42 Operacja przetoki cewkowej wytworzonej operacyjnie
58.43 Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
58.44 Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
58.451 Operacja spodziectwa żołędziowego
58.452 Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki
58.453 Wycięcie struny prącia (elongacja prącia)
58.46 Inna rekonstrukcja cewki
58.47 Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
58.481 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej jamy ustnej
58.482 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej pecherza moczowego
58.483 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu skóry pobranego z innej okolicy ciała
58.491 Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
58.492 Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej
58.493 Sfałdowanie (plikacja) cewki moczowej
58.494 Operacja przetoki cewkowo-odbytniczej
58.495 Operacja przetoki cewkowo-pochwowej
58.496 Wycięcie mięska cewkowego u kobiety
58.497 Operacja uchyłka cewki u kobiety
58.498 Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety
58.51 Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
58.52 Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.53 Uwolnienie zrostów okołocewkowych
58.541 Uretrocystoskopia i przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki (sfinkterotomia)
58.542 Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
58.543 Uretroskopia i udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki
58.544 Udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystoskopii wykonanej przez przetokę nadłonową
58.545 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie zastawki cewki
58.61 Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
58.631 Usunięcie kamienia z dołka łódkowatego (bez endoskopii)
58.632 Uretroskopia i usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki
58.641 Rozszerzenie ujścia zewnętrznego cewki męskiej
58.642 Rozszerzenie cewki męskiej
58.651 Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej
58.652 Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej
58.911 Drenaż gruczołu opuszkowo-cewkowego
58.912 Drenaż okołocewkowy z dostępu kroczowego
58.913 Drenaż ropnia okołocewkowego u kobiety
58.919 Nacięcie tkanki okołocewkowej - inne
58.931 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza
58.932 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej
58.933 Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS]
58.934 Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym
58.94 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do okolicy zwieracza zewnętrznego cewki
58.984 Umieszczenie innej protezy w cewce moczowej
58.985 Usunięcie innej protezy z cewki moczowej metodą otwartą
58.986 Usunięcie innej protezy z cewki moczowej uretroskopowo
58.990 Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany
58.992 Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej
59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59.02 Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych
59.03 Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59.09 Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59.12 Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59.191 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni okołopęcherzowej
59.192 Nacięcie i drenaż krwiaka przestrzeni Retziusa
59.193 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni pozałonowej
59.211 Biopsja tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej metodą otwartą
59.212 Biopsja przezskórna tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej
59.31 Operacja cewki metodą Kelly`ego-Kennedy'ego
59.32 Plikacja cewki metodą Kelly`ego-Stoeckela
59.39 Plikacja połączenia pęcherzowo-cewkowego - inne
59.41 Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59.42 Operacja metodą Millina-Reada
59.43 Operacja metodą Oxford
59.44 Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
59.51 Operacja metodą Burcha
59.52 Operacja metodą Marshalla-Marchetti`ego-Krantza
59.53 Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59.59 Podwieszenie cewki moczowej – nie określone inaczej
59.61 Operacja metodą Pereyry
59.69 Podwieszenie tkanek okołocewkowych - inne
59.711 Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu
59.712 Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda
59.713 Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej
59.721 Implantacja kolagenu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.722 Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.723 Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.791 Uretropeksja przednia
59.792 Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho")
59.793 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59.794 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy
59.795 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59.796 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha)
59.797 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego
59.799 Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu - inne - nie określone inaczej
59.83 Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.92 Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
60.01 Nacięcie ropnia stercza z drenażem
60.02 Usunięcie kamieni sterczowych
60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.112 Przezcewkowa biopsja stercza
60.113 Przezskórna biopsja stercza (nakłucie przez krocze)
60.12 Otwarta biopsja stercza
60.131 Igłowa biopsja pęcherzyków nasiennych
60.14 Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych
60.15 Biopsja tkanek okołosterczowych
60.181 Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza
60.182 Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG
60.183 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez krocze
60.184 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez odbytnicę
60.211 Przezcewkowa ablacja stercza laserem (TULIP)
60.212 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczolaka stercza laserem (LEP)
60.219 Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradźwiękowego (TULIP) - inne
60.231 Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
60.232 Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
60.241 Przezcewkowa waporesekcja stercza (TUVRP)
60.242 Przezcewkowa elektrowaporyzacja stercza (TUVP)
60.25 Przezcewkowa ablacja igłowa stercza (TUNA)
60.261 Przezcewkowa termoterapia stercza falami o częstości radiowej (TURF)
60.262 Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (TUMT)
60.27 Przezcewkowa ablacja alkoholowa stercza (TEAP)
60.291 Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego
60.293 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego
60.294 Przezcewkowa prostatektomia - inna niż wymienione
60.295 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)
60.31 Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą
60.32 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej laparoskopowo
60.41 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego
60.42 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego
60.51 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego
60.52 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
60.53 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu kroczowego
60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo
60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
60.621 Krioablacja stercza
60.622 Kriochirurgia stercza
60.623 Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA)
60.624 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu kroczowego
60.63 Przezodbytnicza ablacja stercza skupioną wiązką fal ultradźwiękowych (HIFU)
60.64 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu przezpęcherzowego
60.65 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) i usunięcie uchyłku (-ów) pęcherza z dostępu przezpęcherzowego
60.66 Usunięcie gruczolaka stercza (adenomektomia) załonowe, zewnątrzpęcherzowe laparoskopowo
60.72 Nacięcie pęcherzyków nasiennych
60.731 Wycięcie torbieli przewodu Muellera
60.732 Wycięcie pęcherzyków nasiennych metodą otwartą
60.733 Wycięcie pęcherzyków nasiennych jednostronne laparoskopowo
60.734 Wycięcie pęcherzyków nasiennych obustronne laparoskopowo
60.79 Operacje pęcherzyków nasiennych - inne
60.81 Nacięcie tkanki okołosterczowej
60.82 Wycięcie tkanki okołosterczowej
60.83 Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED)
60.93 Zabieg naprawczy stercza
60.941 Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza
60.942 Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
60.95 Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej
60.96 Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP)
60.984 Umieszczenie innej protezy w sterczowym odcinku cewki moczowej
60.985 Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej metodą otwartą
60.986 Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej za pomocą giętkiego cystoskopu
60.99 Operacje stercza - inne
61.0 Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
61.11 Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra
61.12 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza
61.19 Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra
61.2 Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.31 Elektrokoagulacja zmiany moszny
61.32 Redukcja słoniowacizny moszny
61.33 Częściowe wycięcie moszny
61.41 Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra
61.42 Operacja przetoki mosznowej
61.491 Pokrycie ubytku skóry moszny przeszczepem
61.492 Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder i z zachowaniem moszny
61.493 Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.494 Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder i z zachowaniem moszny
61.495 Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.496 Operacja z powodu martwicy moszny (zgorzel Fourniera)
61.498 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
61.499 Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej - inne
61.91 Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej
61.92 Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra
61.93 Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera)
61.94 Operacja z powodu martwicy moszny, skóry prącia i podbrzusza (zgorzel Fourniera)
61.95 Pokrycie ubytku skóry moszny i prącia przeszczepem
61.96 Pokrycie ubytku skóry moszny, prącia i podbrzusza przeszczepem
61.99 Operacje moszny/ osłonki pochwowej - inne
62.0 Nacięcie jądra
62.11 Przezskórna igłowa biopsja jądra
62.12 Otwarta biopsja jądra
62.14 Laparoskopia w poszukiwaniu jądra
62.21 Wycięcie częściowe zmiany jądra
62.22 Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
62.31 Wycięcie jądra jednostronne
62.32 Wycięcie jądra i jednoczasowe wszczepienie protezy jednostronne
62.33 Wycięcie jądra niezstąpionego jednostronne laparoskopowo
62.411 Wycięcie obu jąder jednoczasowe
62.412 Wycięcie obu jąder i wszczepienie protez jednoczasowe
62.413 Wycięcie jądra niezstąpionego obustronne laparoskopowo
62.419 Obustronne wycięcie jąder - inne
62.42 Wycięcie jedynego jądra
62.501 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne
62.502 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne
62.503 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens – etap pierwszy – jednostronne
62.504 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens – etap pierwszy – obustronne
62.505 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens – etap drugi – jednostronne
62.506 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens – etap drugi – obuostronne
62.511 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny – etap pierwszy – jednostronnie
62.512 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny – etap pierwszy – obustronnie
62.513 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny – etap drugi – jednostronnie
62.514 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny – etap drugi – obustronnie
62.515 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens – etap pierwszy – jednostronnie
62.516 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens – etap pierwszy – obustronnie
62.517 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens – etap drugi – jednostronnie
62.518 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens – etap drugi – obustronnie
62.521 Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
62.522 Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie
62.53 Operacja Toreka (etap I/ etap II)
62.54 Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
62.551 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne
62.552 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne
62.561 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra – jednostronnIe
62.562 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra – obustronnIe
62.571 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej – jednostronnie
62.572 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej – obustronnie
62.581 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej – jednostronnie
62.582 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej – obustronnie
62.61 Szycie rany jądra
62.691 Przeszczepienie jądra
62.699 Operacje naprawcze jądra - inne
62.71 Wszczepienie protezy jądra jednostronne
62.72 Wszczepienie protezy jądra obustronne
62.73 Usunięcie protezy jądra jednostronne
62.74 Usunięcie protezy jądra obustronne
62.75 Wymiana protezy jądra jednostronna
62.76 Wymiana protezy jądra obustronna
62.81 Operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie
62.83 Operacja urazowego uszkodzenia jądra z wszczepieniem jądra poza obrębem moszny
62.84 Operacja urazowego uszkodzenia obu jąder z wszczepieniem jąder poza obrębem moszny
62.91 Nakłucie i aspiracja jądra
62.92 Wstrzyknięcia leku do jądra
62.931 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji cienkoigłowej (TeFNA – testicular fine needle aspiration)
62.932 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji gruboigłowej (TESA – percutaneous testicular sperm aspiration)
62.933 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej (TESE – testicular sperm extraction)
62.934 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-TESE – mico-TESE; seminiferous tubule microdissection)
62.99 Operacje jądra - inne
63.01 Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
63.021 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego
63.022 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.031 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą
63.032 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą operacji otwartej
63.09 Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza - inne
63.11 Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12 Operacja wodniaka jądra
63.13 Operacja żylaków powrózka nasiennego z dostępu pachwinowego lub mosznowego
63.14 Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego
63.151 Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna
63.152 Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna
63.2 Operacja torbieli nasiennej najądrza
63.3 Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza
63.4 Wycięcie najądrza
63.51 Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
63.52 Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
63.53 Przeszczep powrózka nasiennego
63.54 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub powrózka nasiennego lub torbieli najądrza z badaniem usuniętego płynu i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.59 Operacje naprawcze powrózka nasiennego/ najądrza - inne
63.6 Przecięcie nasieniowodu
63.711 Zmiażdżenie nasieniowodu
63.712 Podwiązanie i przecięcie nasieniowodu
63.72 Podwiązanie powrózka nasiennego
63.73 Wycięcie nasieniowodu
63.79 Sterylizacja (ubezpłodnienie) mężczyzny - inne
63.81 Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
63.82 Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
63.83 Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
63.84 Usunięcie podwiązki nasieniowodu
63.85 Usunięcie zastawki z nasieniowodu
63.86 Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe
63.89 Operacje naprawcze nasieniowodu/ najądrza - inne
63.92 Nacięcie najądrza
63.93 Nacięcie powrózka nasiennego
63.94 Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego
63.95 Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
63.99 Operacje powrózka nasiennego/ najądrza/ nasieniowodu - inne
64.0 Operacja stulejki
64.11 Biopsja igłowa prącia
64.12 Nakłucie ciała jamistego prącia i pomiar ciśnienia (kawernozometria)
64.19 Inne zabiegi diagnostyczne prącia
64.21 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
64.22 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny
64.23 Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia laserem
64.24 Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny laserem
64.31 Wycięcie prącia częściowe
64.32 Wycięcie prącia całkowite
64.33 Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych
64.34 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych węzłów chłonnych
64.35 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych
64.36 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych miednicznych
64.41 Szycie rany prącia
64.42 Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
64.43 Wytworzenie prącia
64.44 Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonego
64.45 Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i nerwów
64.461 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie – operacja prosta
64.462 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie – operacja skomplikowana
64.47 Pokrycie ubytku skóry prącia przeszczepem
64.481 Operacja zgięcia prącia
64.482 Operacja zgięcia prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego albo ciał jamistych przeszczepem
64.491 Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.492 Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego przeszczepem
64.493 Operacja plastyczna prącia niedorozwiniętego lub pogrążonego
64.494 Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki
64.495 Operacja z powodu słoniowacizny prącia lub moszny
64.91 Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.92 Nacięcie prącia
64.93 Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.951 Wszczepienie protez półsztywnych do ciał jamistych prącia
64.952 Usunięcie protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.953 Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.96 Usunięcie wewnętrznej protezy prącia
64.971 Wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia
64.972 Usunięcie protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.973 Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.981 Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym
64.982 Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z zastosowaniem żyły
64.983 Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia
64.984 Wstrzyknięcie leku naczyniowo-aktywnego do ciała jamistego prącia
64.985 Wstrzyknięcie leku do blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.986 Wytworzenie przetoki między żołędzią i ciałami jamistymi prącia metodą Wintera
64.99 Inne operacje męskich narządów płciowych
65.01 Nacięcie jajnika laparoskopowo
65.09 Nacięcie jajnika - inne
65.11 Biopsja aspiracyjna jajnika
65.12 Biopsja jajnika - inna
65.13 Laparoskopowa biopsja jajnika
65.22 Klinowa resekcja jajnika
65.23 Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
65.24 Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika
65.25 Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65.26 Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65.292 Kauteryzacja jajnika
65.293 Częściowe wycięcie jajnika
65.31 Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
65.39 Jednostronne usunięcie jajnika - inne
65.41 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.49 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne
65.519 Równoczesne usunięcie obu jajników - inne
65.52 Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65.53 Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu
65.54 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika
65.61 Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.62 Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu
65.63 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu
65.69 Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne
65.71 Szycie jajnika
65.73 Plastyka jajowodu i jajnika
65.74 Laparoskopowe proste zeszycie jajnika
65.75 Laparoskopowa reimplantacja jajnika
65.76 Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu
65.791 Umocowanie jajnika
65.81 Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.89 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne
65.91 Aspiracja płynu z jajnika
65.95 Uwolnienie skrętu jajnika
66.01 Nacięcie jajowodu
66.02 Utworzenie przetoki jajowodowo–brzusznej
66.11 Biopsja jajowodu
66.21 Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiażdżenie jajowodu
66.22 Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu
66.29 Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne
66.31 Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
66.4 Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.51 Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.521 Wycięcie pozostałego jajowodu
66.61 Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62 Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.69 Częściowe wycięcie jajowodu - inne
66.71 Proste zeszycie jajowodu
66.72 Szycie jajowodu
66.75 Wszczepienie jajowodu do macicy
66.792 Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu
66.793 Plastyka jajowodu
66.8 Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.91 Aspiracja treści jajowodu
66.92 Jednostronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodu
66.93 Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu
66.95 Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu
66.96 Rozszerzenie jajowodu
67.11 Biopsja kanału szyjki macicy
67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.2 Konizacja szyjki macicy
67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy
67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
67.4 Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
67.591 Szew okrężny na cieśń macicy
67.592 Operacja McDonalda
67.593 Operacja Shirodkara
67.61 Szycie rozdarcia szyjki macicy
67.621 Zamknięcie przetoki szyjkowo-esiczej
67.691 Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki
68.0 Nacięcie macicy
68.12 Histeroskopia diagnostyczna
68.151 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów
68.159 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne
68.161 Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy
68.17 Przezpochwowa hydrolaparoskopia (THL)
68.211 Uwolnienie zrostów w świetle macicy
68.22 Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy
68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium
68.233 Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.234 Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
68.24 Histerolaparoskopia lecznicza
68.291 Usunięcie mięśniaka macicy
68.311 Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH]
68.312 Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
68.391 Nadszyjkowe wycięcie macicy
68.41 Proste wycięcie macicy
68.42 Poszerzone wycięcie macicy
68.51 Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)
68.59 Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.61 Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
68.62 Operacja Wertheima
68.71 Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH]
68.76 Histerokolpektomia
68.77 Operacja Schauta
68.8 Wytrzewienie miednicy małej
69.01 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69.02 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
69.1 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.211 Zabieg Wotkinsa
69.221 Przyszycie macicy do powłok brzusznych
69.222 Operacja manchesterska (Fothergilla)
69.223 Sfałdowanie więzadeł macicznych
69.23 Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69.3 Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.41 Szycie rozdarcia macicy
69.42 Zamknięcie przetoki macicy
69.491 Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy
69.492 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy
69.493 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją
69.499 Zabieg naprawczy macicy - inny
69.52 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69.97 Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy
70.0 Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa)
70.12 Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.141 Wycięcie przegrody pochwowej
70.142 Drenaż krwiaka pochwy
70.22 Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia
70.23 Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.24 Biopsja pochwy
70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.4 Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.50 Plastyka przednia i tylna pochwy
70.511 Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
70.521 Tylna plastyka pochwy
70.61 Wytworzenie pochwy
70.62 Odtworzenie pochwy
70.71 Szycie rozdarcia pochwy
70.72 Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73 Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej
70.74 Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych
70.75 Operacja innych przetok pochwowych
70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy
70.791 Plastyka pochwy i krocza
70.8 Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
71.01 Uwolnienie zrostów sromu
71.091 Powiększenie wejścia do pochwy
71.099 Nacięcie sromu/ krocza - inne
71.11 Biopsja sromu
71.22 Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.24 Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.41 Amputacja łechtaczki
71.5 Radykalne wycięcie sromu
71.61 Jednostronne proste wycięcie sromu
71.62 Obustronne proste wycięcie sromu
71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza
71.72 Operacja przetoki sromu lub krocza
71.791 Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza
72.1 Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
72.71 Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72.79 Próżniociąg położniczy - inny
73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza
73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
73.8 Operacje na płodzie ułatwiające poród
74.0 Klasyczne cięcie cesarskie
74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
74.2 Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe
75.01 Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia
75.03 Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.1 Amniocenteza diagnostyczna
75.21 Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna
75.22 Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji
75.311 Fetoskopia
75.312 Laparoamnioskopia
75.32 Ekg płodu – z owłosionej skóry głowy
75.33 Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy
75.352 Kordocenteza
75.36 Korekcja wady rozwojowej płodu
75.37 Amnioinfuzja
75.381 Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu
75.382 Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu
75.4 Ręczne wydobycie łożyska
75.62 Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu
75.691 Zeszycie sromu i krocza
75.693 Zabieg naprawczy krocza
75.694 Zabieg naprawczy pochwy
75.695 Zabieg naprawczy sromu
75.696 Wtórne zeszycie nacięcia krocza
75.71 Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.81 Położnicza tamponada macicy
75.82 Położnicza tamponada pochwy
75.94 Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
76.011 Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy
76.091 Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy
76.11 Biopsja kości twarzy
76.2 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
76.311 Hemimadibulektomia
76.312 Subtotalna resekcja żuchwy
76.391 Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą)
76.41 Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
76.42 Całkowite wycięcie żuchwy - inne
76.43 Rekonstrukcja żuchwy - inna
76.441 Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.449 Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.451 Całkowite wycięcie szczęki
76.459 Całkowite wycięcie innej kości twarzy
76.46 Rekonstrukcja kości twarzy - inna
76.5 Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego
76.62 Otwarta plastyka gałęzi żuchwy
76.63 Plastyka trzonu żuchwy
76.65 Segmentarna osteoplastyka szczęki
76.66 Całkowita osteoplastyka szczęki
76.691 Osteoplastyka dwuszczękowa
76.692 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej
76.693 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki
76.699 Plastyka kości twarzy - inna
76.71 Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.72 Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.73 Zamknięte nastawienie złamania szczęki
76.74 Otwarte nastawienie złamania szczęki
76.75 Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
76.76 Otwarte nastawienie złamania żuchwy
76.771 Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów
76.781 Zamknięte nastawienie złamania oczodołu
76.791 Otwarte nastawienie złamania oczodołu
76.799 Otwarte nastawienie złamania kości twarzy - inne
76.911 Autogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.912 Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości)
76.913 Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.921 Alloplastyczny wszczep do kości twarzy
76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.94 Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.95 Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego
76.99 Operacje kości twarzy/ stawów - inne
77.01 Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.02 Wycięcie martwaka - kość ramienna
77.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.04 Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza
77.05 Wycięcie martwaka - kość udowa
77.06 Wycięcie martwaka - rzepka
77.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia
77.091 Wycięcie martwaka - inne kości (miednica)
77.092 Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.093 Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi)
77.11 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.12 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna
77.13 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza
77.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa
77.16 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka
77.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.18 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia
77.191 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica)
77.192 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.193 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi)
77.21 Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.22 Osteotomia klinowa - kość ramienna
77.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.24 Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza
77.25 Osteotomia klinowa - kość udowa
77.26 Osteotomia klinowa - rzepka
77.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia
77.291 Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)
77.292 Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.293 Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi)
77.31 Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.32 Inne rozdzielenie kości - kość ramienna
77.33 Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.34 Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa
77.36 Inne rozdzielenie kości - rzepka
77.37 Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.391 Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica)
77.392 Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.393 Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi)
77.41 Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42 Biopsja kości - kość ramienna
77.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45 Biopsja kości - kość udowa
77.46 Biopsja kości - rzepka
77.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491 Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492 Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi)
77.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą
77.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne
77.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią
77.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy
77.571 Artrodeza palca szponiastego stopy
77.572 Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy
77.573 Kapsulotomia palca szponiastego stopy
77.574 Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy
77.581 Korekcja palca stopy
77.582 Zabieg naprawczy palca stopy
77.583 Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego
77.591 Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy
77.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce
77.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna
77.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa
77.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka
77.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)
77.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.693 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi)
77.71 Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.72 Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna
77.73 Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza
77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa
77.76 Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka
77.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia
77.792 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna
77.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa
77.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka
77.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.891 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica)
77.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.893 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi)
77.91 Całkowite wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.015 Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica
78.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.020 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce
78.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna
78.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
78.026 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka
78.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)
78.035 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica
78.036 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka
78.037 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.038 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.041 Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.042 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna
78.043 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.044 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.045 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica
78.046 Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka
78.047 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.048 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.049 Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)
78.051 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.052 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna
78.053 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.054 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.055 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica
78.056 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka
78.057 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.058 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.059 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi)
78.061 Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna
78.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.064 Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.065 Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica
78.066 Wszczepy wzmocnione - rzepka
78.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.068 Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.069 Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)
78.071 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna
78.073 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.074 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa
78.076 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka
78.077 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.078 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.079 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi)
78.11 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.12 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.13 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.14 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza
78.15 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa
78.16 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - rzepka
78.17 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.18 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia
78.191 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
78.192 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
78.193 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (kręgi)
78.222 Otwarta epifizjodeza - kość ramienna
78.223 Otwarta epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.224 Otwarta epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.225 Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.227 Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.228 Otwarta epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.229 Otwarta epifizjodeza - inne (kręgi)
78.230 Przezskórna epifizjodeza - nieokreślone miejsce
78.232 Przezskórna epifizjodeza - kość ramienna
78.233 Przezskórna epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.234 Przezskórna epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.235 Przezskórna epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.237 Przezskórna epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.238 Przezskórna epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.239 Przezskórna epifizjodeza - inne (kręgi)
78.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna
78.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.244 Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica
78.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.312 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna
78.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.314 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.315 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica
78.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.318 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.323 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.325 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/ miednica
78.327 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.329 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi)
78.411 Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.412 Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna
78.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.414 Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.415 Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica
78.417 Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.418 Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.419 Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi)
78.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna
78.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica
78.426 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka
78.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.429 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi)
78.511 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.512 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna
78.513 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.514 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica
78.516 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka
78.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)
78.521 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.522 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna
78.523 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.524 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.525 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica
78.527 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.529 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)
78.531 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.532 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna
78.533 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica
78.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)
78.611 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość ramienna
78.613 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość promieniowa/kość łokciowa
78.614 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
78.615 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość udowa/ miednica
78.617 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa
78.618 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)
78.619 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – inne (kręgi)
78.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna
78.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica
78.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka
78.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi)
78.631 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.632 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna
78.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.634 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.635 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica
78.636 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka
78.637 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.639 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi)
78.72 Chirurgiczne złamanie kości - kość ramienna
78.73 Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa
78.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.78 Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia
79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna
79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa
79.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)
79.191 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.192 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.193 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.194 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa
79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza
79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.26 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - rzepka
79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.292 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.293 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.294 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa
79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki
79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy
79.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.392 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.395 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.411 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.412 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.491 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.492 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.493 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.494 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.495 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.496 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - żebra
79.511 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.512 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna
79.521 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.522 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.551 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.552 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa
79.561 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.562 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.591 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.592 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.593 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.594 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.595 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - innwe wyszczególnione kości - żebra
79.596 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - żebra
79.61 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.64 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki
79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.67 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości stępu/kości śródstopia
79.68 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki stopy
79.691 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - miednica
79.692 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.693 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.694 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - żebra
79.695 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - rzepka
79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86 Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca
79.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.91 Inne operacje urazu kości - kość ramienna
79.92 Inne operacje urazu kości - kość promieniowa/ łokciowa
79.93 Inne operacje urazu kości - kości nadgarstka/ śródręcza
79.94 Inne operacje urazu kości - paliczki ręki
79.95 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica
79.96 Inne operacje urazu kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.97 Inne operacje urazu kości - kości stępu/kości śródstopia
79.98 Inne operacje urazu kości - paliczki stopy
79.99 Inne operacje urazu kości - inne wyszczególnione kości (kręgosłup)
80.01 Artrotomia celem usunięcia protezy - bark
80.02 Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć
80.03 Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek
80.04 Artrotomia celem usunięcia protezy - ręka i palce
80.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro
80.06 Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano
80.07 Artrotomia celem usunięcia protezy - kostka
80.08 Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce
80.09 Artrotomia celem usunięcia protezy - kręgosłup
80.11 Inna artrotomia - bark
80.12 Inna artrotomia - łokieć
80.13 Inna artrotomia - nadgarstek
80.14 Inna artrotomia - ręka i palce
80.15 Inna artrotomia - biodro
80.16 Inna artrotomia - kolano
80.17 Inna artrotomia - kostka
80.18 Inna artrotomia - stopa i palce
80.191 Artrostomia - bark
80.192 Artrostomia - łokieć
80.193 Artrostomia - nadgarstek
80.194 Artrostomia - ręka i palce
80.195 Artrostomia - biodro
80.196 Artrostomia - kolano
80.197 Artrostomia - kostka
80.198 Artrostomia - stopa i palce
80.199 Artrostomia - kręgosłup
80.21 Artroskopia - bark
80.22 Artroskopia - łokieć
80.23 Artroskopia - nadgarstek
80.24 Artroskopia - ręka i palce
80.25 Artroskopia - biodro
80.26 Artroskopia - kolano
80.27 Artroskopia - kostka
80.28 Artroskopia - stopa i palce
80.29 Artroskopia - kręgosłup
80.39 Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup
80.41 Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera
80.42 Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej
80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark
80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć
80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek
80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce
80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro
80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano
80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka
80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce
80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup
80.441 Uwolnienie stawu - bark
80.442 Uwolnienie stawu - łokieć
80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek
80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce
80.445 Uwolnienie stawu - biodro
80.446 Uwolnienie stawu - kolano
80.447 Uwolnienie stawu - kostka
80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce
80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup
80.451 Uwolnienie więzadła - bark
80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć
80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek
80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce
80.455 Uwolnienie więzadła - biodro
80.456 Uwolnienie więzadła - kolano
80.457 Uwolnienie więzadła - kostka
80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce
80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup
80.501 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)
80.502 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)
80.511 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym
80.512 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym
80.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
80.514 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym
80.515 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym
80.516 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym
80.521 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym
80.522 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym
80.523 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym
80.6 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.71 Synowiektomia - bark
80.72 Synowiektomia - łokieć
80.73 Synowiektomia - nadgarstek
80.74 Synowiektomia - ręka i palce
80.75 Synowiektomia - biodro
80.76 Synowiektomia - kolano
80.77 Synowiektomia - kostka
80.78 Synowiektomia - stopa i palce
80.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark
80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć
80.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek
80.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce
80.85 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro
80.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano
80.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka
80.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce
80.89 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup
80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark
80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć
80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek
80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce
80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro
80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano
80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka
80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce
81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego
81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego
81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.069 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna
81.07 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego
81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego
81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.11 Artrodeza stawu skokowego górnego
81.12 Potrójna artrodeza
81.13 Artrodeza podskokowa
81.14 Artrodeza śródstopia
81.15 Artrodeza stępowo-śródstopna
81.16 Artrodeza śródstopno-palcowa
81.17 Artrodeza stopy - inna
81.18 Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym
81.21 Artrodeza stawu biodrowego
81.22 Artrodeza kolana
81.23 Artrodeza stawu barkowego
81.24 Artrodeza stawu łokciowego
81.25 Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa
81.26 Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna
81.27 Artrodeza śródręczno-paliczkowa
81.28 Artrodeza międzypaliczkowa
81.29 Artrodeza - inna
81.30 Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej
81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego
81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego
81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego
81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)
81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne
81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego
81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej
81.40 Operacja biodra - inna
81.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki
81.44 Plastyka niestabilności rzepki
81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna
81.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna
81.47 Plastyka stawu kolanowego - inna
81.49 Plastyka stawu skokowego - inna
81.511 Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego - kapoplasyka
81.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
81.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna
81.522 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.525 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki
81.526 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
81.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej
81.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa
81.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego
81.56 Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego
81.57 Pierwotna wymiana stawów stopy/ palców
81.581 Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna
81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65 Wertebroplastyka
81.66 Kyfoplastyka
81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa
81.71 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep
81.72 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu
81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka
81.74 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep
81.75 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu
81.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ ręki/ palców
81.80 Całkowita endoproteza stawu barkowego
81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.832 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
81.833 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.834 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.839 Artroplastyka stawu barkowego - inna
81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego
81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.852 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.853 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego
81.93 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny górnej
81.94 Szycie torebki stawowej/ więzadeł stawów stępu/ stopy
81.95 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne
81.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego
81.969 Zabieg naprawczy stawu - inny
81.971 Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.972 Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna
82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.013 Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce
82.02 Miotomia w zakresie ręki
82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.04 Nacięcie/ drenaż dłoni/ kłębu kciuka
82.11 Nacięcie ścięgna ręki
82.12 Nacięcie powięzi ręki
82.19 Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31 Wycięcie kaletki ręki
82.32 Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej
82.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34 Wycięcie ścięgna/ powięzi ręki do przeszczepu
82.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
82.359 Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36 Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.41 Szycie pochewki ścięgna ręki
82.42 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45 Szycie ścięgna ręki - inne
82.46 Szycie mięśnia/ powięzi ręki
82.51 Wydłużenie ścięgna ręki
82.52 Skrócenie ścięgna ręki
82.53 Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54 Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.55 Zmiana długości mięśnia/ ścięgna ręki - inna
82.56 Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57 Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58 Przeszczepienie mięśnia ręki - inne
82.59 Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61 Policyzacja palca
82.691 Przeszczepienie płata skórnego i kości do kciuka
82.692 Przeszczepienie kości do kciuka
82.693 Przeszczepienie uszypułowanego płata skórnego do kciuka
82.711 Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego
82.719 Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inna
82.72 Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia/ powięzi
82.791 Graft ścięgna do ręki
82.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna
82.81 Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.82 Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.83 Korekcja makrodaktylii
82.84 Korekcja palca młotkowatego ręki
82.851 Ufiksowanie ścięgna ręki – nie określone inaczej
82.859 Tenodeza ręki - inna
82.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki
82.869 Plastyka ścięgna ręki - inna
82.891 Plikacja powięzi ręki
82.892 Operacja przetoki powięzi ręki
82.899 Operacje plastyczne ręki - inne
82.911 Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki
82.919 Uwolnienie zrostów ręki - inne
82.99 Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne
83.011 Nacięcie pochewki ścięgna
83.012 Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna
83.019 Eksploracja pochewki ścięgna - inne
83.02 Miotomia
83.031 Usunięcie wapiennych złogów z kaletki
83.039 Nacięcie kaletki - inne
83.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
83.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.132 Rozdzielenie ścięgna
83.133 Uwolnienie ścięgna
83.134 Rozcięcie ścięgna
83.141 Rozdzielenie powięzi
83.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego
83.143 Odsłonięcie powięzi
83.144 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi
83.149 Nacięcie powięzi - inne
83.191 Rozdzielenie mięśnia
83.192 Uwolnienie mięśnia
83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.321 Wycięcie heterotopowej kości
83.322 Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna
83.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni
83.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.391 Wycięcie cysty Bakera
83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41 Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.43 Wycięcie mięśnia/ powięzi do przeszczepu
83.44 Wycięcie powięzi - inne
83.5 Wycięcie kaletki
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.62 Odroczone szycie ścięgna
83.63 Operacja mankietu rotatorów
83.641 Zeszycie ścięgna Achillesa
83.649 Szycie ścięgna - inne
83.659 Szycie mięśnia/ powięzi - inne
83.71 Wydłużenie ścięgna
83.72 Skrócenie ścięgna
83.73 Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74 Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75 Przeniesienie/ przeszczep ścięgna
83.76 Przemieszczenie ścięgna - inne
83.771 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia
83.79 Inne przemieszczenie mięśnia
83.81 Przeszczep ścięgna
83.82 Przeszczep mięśnia/ powięzi
83.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna
83.841 Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej
83.849 Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne
83.853 Plastyka ścięgna Achillesa
83.86 Plastyka mięśnia czworogłowego
83.87 Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.881 Plastyka ścięgna i mięśnia
83.882 Ufiksowanie ścięgna
83.883 Tenodeza - inna niż ręki
83.884 Plastyka ścięgna
83.91 Uwolnienie zrostów mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki
83.999 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne
84.001 Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem
84.002 Kineplastyczna amputacja kończyny górnej
84.003 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej
84.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej
84.005 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
84.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie
84.03 Amputacja w zakresie ręki
84.04 Wyłuszczenie nadgarstka
84.05 Amputacja w zakresie przedramienia
84.06 Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.07 Amputacja w zakresie ramienia
84.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.09 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem
84.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej
84.103 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej
84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej
84.111 Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112 Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.113 Amputacja głowy kości śródstopa
84.114 Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym)
84.119 Amputacja palca stopy - inna
84.121 Amputacja przedniej części stopy
84.122 Amputacja przez śródstopie
84.123 Amputacja w stawie Chopparta
84.124 Amputacja w środkowym śródstopiu
84.125 Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne
84.13 Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.14 Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
84.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej – nie określona inaczej
84.161 Amputacja metodą Batch, Spitler i McFaddin
84.162 Amputacja metodą Mazeta
84.163 Amputacja metodą S.P.Rogera
84.169 Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne
84.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172 Amputacja uda
84.173 Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana
84.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
84.179 Amputacja powyżej kolana - inne
84.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy
84.192 Amputacja tylnej części miednicy
84.21 Replantacja kciuka
84.22 Replantacja palca
84.23 Replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni
84.24 Replantacja górnej części ramienia
84.25 Replantacja palucha
84.26 Replantacja stopy
84.27 Replantacja dolnej części podudzia/ kostki
84.28 Replantacja uda
84.31 Powtórna amputacja kikuta
84.32 Wtórne zamknięcie kikuta
84.33 Oczyszczenie kikuta
84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
84.511 Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych)
84.512 Wprowadzenie:koszyczków między kręgami, rozpórek, gwintowanych bolców kostnych
84.513 Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub rozpórek
84.514 Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych
84.52 Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP
84.54 Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę
84.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
84.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego
84.59 Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa
84.601 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego
84.611 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym
84.612 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym
84.621 Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym
84.631 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym
84.641 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym
84.642 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.651 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.661 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.662 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.671 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.672 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.681 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.682 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.691 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego
84.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy
84.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
84.722 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
84.73 Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
84.74 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy
84.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.812 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.82 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki
84.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)
84.84 Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych
84.85 Rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki
84.86 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)
84.871 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.872 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.88 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy
84.89 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)
84.941 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.942 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.951 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.952 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.961 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.962 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.971 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.972 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.981 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.982 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.992 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
84.994 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
85.01 Nacięcie piersi (skóry)
85.02 Nacięcie sutka
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
85.12 Otwarta biopsja piersi
85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.22 Resekcja kwadrantu piersi
85.23 Subtotalna mammektomia
85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
85.26 Wycięcie guza piersi - BCT
85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne
85.312 Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka
85.313 Obustronna zmniejszająca mammoplastyka
85.322 Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/ wszczep
85.34 Inna jednostronna podskórna mammektomia
85.35 Obustronna podskórna mammektomia/ wszczep
85.411 Mastektomia - inna
85.412 Mastektomia całkowita
85.421 Obustronne proste odjęcie piersi
85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi
85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna
85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia
85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi
85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych]
85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO
85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi
85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych]
85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO
85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi
85.531 Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej
85.55 Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową
85.81 Szycie rany piersi
85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym
85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym
85.87 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne
85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z protezą piersiową
85.93 Rewizja wszczepu piersi
85.94 Usunięcie wszczepu piersi
85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi
85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej
86.03 Nacięcie torbieli skórzastej
86.04 Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji
86.053 Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi
86.07 Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
86.091 Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce
86.093 Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nie określone gdzie indziej
86.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.272 Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.51 Replantacja skalpu
86.601 Przeszczep skóry pośredniej grubości
86.602 Przeszczep skóry pełnej grubości
86.603 Przeszczep skórno-tłuszczowy
86.609 Przeszczep wolny skóry – inny
86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62 Przeszczep skóry na rękę - inny
86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.641 Przeszczep włosów w obręb blizny
86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny
86.661 Przeszczep błon płodowych
86.662 Przeszczep skóry allogeniczny
86.671 Wytworzenie nowej skóry
86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
86.679 Zastosowanie sztucznej skóry - inne
86.69 Inny przeszczep skóry - inne miejsce
86.71 Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.72 Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.73 Umocowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego do ręki
86.741 Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny
86.742 Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno- podskórny
86.743 Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny
86.744 Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny
86.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
86.746 Zamknięcie ubytku przez rurowaty płat
86.751 Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego – inne
86.85 Korekcja syndaktylii
86.89 Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna
86.91 Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93 Wprowadzenie ekspandera pod skórę
86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.95 Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
86.971 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.981 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
87.030 TK głowy bez kontrastu
87.031 TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.036 TK szyi bez kontrastu
87.037 TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.038 TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.039 TK perfuzyjna mózgu
87.049 TK głowy z kontrastem
87.175 RTG twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe
87.177 RTG czaszki – celowane lub czynnościowe
87.34 Limfangiografia śródpiersiowa
87.410 TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412 TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.413 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem z zakontrastowaniem doustnym przełyku
87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.82 Histerosalpingografia (kontrast gazowy)
87.83 Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.02 Inna TK jamy brzusznej
88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199 RTG jamy brzusznej – inne
88.36 Limfangiografia kończyny dolnej
88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem
88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem
88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem
88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem
88.419 Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem – inne
88.421 Aortografia (łuk aorty) z kontrastem
88.429 Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem
88.43 Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem
88.44 Arteriografia innych naczyń klatki piersiowej z kontrastem
88.45 Arteriografia tętnic nerkowych z kontrastem
88.47 Arteriografia innych wewnątrzbrzusznych tętnic z kontrastem
88.48 Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem
88.491 Arteriografia o innej lokalizacji
88.494 Arteriografia z użyciem dwutlenku węgla
88.495 Arteriografia z użyciem gadolinium
88.512 Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej)
88.521 Angiokardiografia: zastawki płucnej
88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka
88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)
88.531 Angiokardiografia: zastawki aortalnej
88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka
88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)
88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca
88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika
88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników
88.57 Koronarografia - inne
88.711 Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.712 Echoencefalografia
88.713 USG tarczycy i przytarczyc
88.714 USG naczyń szyi – doppler
88.716 USG przezczaszkowa – doppler
88.721 Echokardiografia
88.722 Echokardiografia przezprzełykowa
88.731 USG łuku aorty
88.733 USG płuc
88.747 Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
88.749 USG przewodu pokarmowego - inne
88.751 USG naczyń nerkowych – doppler
88.759 USG układu moczowego – inne
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.769 USG brzucha – inne
88.771 Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.781 USG płodu
88.782 Wewnątrzmaciczna cefalometria
88.783 Lokalizacja łożyska w USG
88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu
88.912 RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
89.142 Holter EEG
89.17 Polisomnografia
89.192 Video EEG
89.393 Kardiotokografia
89.394 Elektromiografia
89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.549 Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
89.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.602 Pulsoksymetria
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.62 Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89.65 Gazometria krwi tętniczej
89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej
89.662 pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
91.411 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii
91.412 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew
91.413 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew i antybiogram
91.414 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - parazytologia
91.415 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - toksykologia
91.416 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.419 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - inne badania mikroskopowe
91.421 Badania mikroskopowe płodu - rozmaz bakterii
91.422 Badania mikroskopowe płodu - posiew
91.423 Badania mikroskopowe płodu - posiew i antybiogram
91.424 Badania mikroskopowe płodu - parazytologia
91.425 Badania mikroskopowe płodu - toksykologia
91.426 Badania mikroskopowe płodu - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.429 Badania mikroskopowe płodu - inne badania mikroskopowe
91.431 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii
91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew
91.433 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
91.434 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - parazytologia
91.435 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - toksykologia
91.436 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.439 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe
91.441 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii
91.442 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew
91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram
91.444 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - parazytologia
91.445 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - toksykologia
91.446 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.449 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - inne badania mikroskopowe
91.451 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - rozmaz bakterii
91.452 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew
91.453 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew i antybiogram
91.454 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - parazytologia
91.455 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - toksykologia
91.456 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.459 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - inne badania mikroskopowe
91.461 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - rozmaz bakterii
91.462 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew
91.463 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram
91.464 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - parazytologia
91.465 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - toksykologia
91.466 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.469 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - inne badania mikroskopowe
91.87 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - badanie immunohistochemiczne
92.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I
92.031 Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.032 Scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.033 Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT
92.034 Radioizotopowa ocena klirensu nerek
92.039 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne
92.181 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów
92.182 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I
92.183 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
92.184 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu 68Ga
92.185 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.189 Scyntygrafia całego ciała - inne
92.191 Scyntygrafia kory nadnerczy
92.192 Scyntygrafia rdzenia nadnerczy
92.193 Scyntygrafia kanalików łzowych
92.194 Scyntygrafia jąder
92.195 Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT
92.533 Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I -MIBG
93.411 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej
93.413 Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu „halo”
93.42 Wyciąg kręgosłupa - inne
93.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego
93.445 Wyciąg szkieletowy za kończynę górną
93.446 Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
93.461 Wyciąg plastrowy
93.462 Wyciąg za pomocą buta sznurowanego
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.94 Nebulizacja
93.95 Oksygenacja hiperbaryczna
93.964 Tlenoterapia
95.121 Angiografia fluoresceinowa
95.122 Angiografia indocyjaninowa
96.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.22 Rozszerzanie odbytnicy
96.23 Rozszerzanie zwieracza odbytu
96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.75 Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96.781 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
97.01 Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
97.171 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.172 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna
97.173 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
97.175 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica
97.176 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
97.179 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi)
97.189 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi)
97.21 Wymiana tamponady nosa
97.32 Usunięcie tamponady nosa
97.36 Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
97.49 Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej
98.02 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.14 Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia
98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.51 Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza
99.012 Transfuzja wymienna
99.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06 Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07 Przetoczenie osocza - inne
99.08 Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.091 Przetoczenie środków zastępczych krwi
99.101 Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99.103 Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji
99.104 Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
99.121 Wytwarzanie tolerancji na leki
99.122 Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) - kurs wstępny
99.123 Podanie szczepionki na jady owadów – dawka podtrzymująca
99.129 Odczulanie - inne
99.14 Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.152 Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe
99.162 Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego
99.169 Wstrzyknięcie innego antidotum
99.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.211 Podanie antybiotyku na nośniku
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.22 Wstrzyknięcie kortyzonu
99.239 Wstrzyknięcie innych sterydów
99.25 Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.291 Podanie dożylne tyreostatyków
99.292 Podanie znakowanych peptydów
99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
99.294 Podanie znakowanych przeciwciał
99.295 Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99.296 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.297 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.298 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.622 Zewnętrzna kardiowersja
99.624 Defibrylacja
99.625 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
99.69 Inne rodzaje umiarawiania serca
99.71 Plazmafereza lecznicza
99.801 Ocena działania czynnika swoistego (alergen)
99.802 Ocena działania czynnika nieswoistego
99.809 Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość
99.831 Fototerapia noworodka
99.841 Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną
99.842 Ochrona pacjenta przed otoczeniem
99.843 Obserwacja noworodka w inkubatorze
99.844 Ochrona otoczenia przed pacjentem
99.87 Żywienie dojelitowe
99.971 Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę
99.972 Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii
99.973 Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla - alprostadil
99.992 Podanie doustne tyreostatyków
99.993 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99.994 Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie