Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Tryby Wypisu

Kod Nazwa
Zgon pacjenta
Skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym
Skierowanie do dalszego leczenia - inne przypadki
Skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki stacjonarnej (innym niż szpital)
Skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu
Zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego
Wypisanie na własne żądanie
Wypisanie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Osoba leczona samowolnie opuściła zakład opieki stacjonarnej przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego
Osoba leczona, przyjęta w trybie 9 lub 10 samowolnie opuściła podmiot leczniczy