Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Grupa JGP

H87 kod CZS: 5.51.01.0008087

nazwa: Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej

Specjalności (sugerowane)Dane
68pkt. dla hosp. zwykłej

27(dni) bez dodatku osobo-dni
+5pkt. za osobo-dzień
14pkt. za hospitalizację jedno-dniowąParametry dla grupy JGP: H87
Lista
kierunkowa
Ograniczenia:
TypKod
ICD10H87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: H87
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne
ICD10LOg
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneRozkład realnego czasu hospitalizacji dla tej grupy JGP
Brak rozkładu dla powyższej grupy.


Wykres przedstawiąjacy rentowność pobytu pacjenta w zależności od ilości dni.