Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista H87r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: H87r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgH87
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: H87r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
M03.0Pomeningokokowe zapalenie stawów (a39.8+) H87r
M03.1Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły H87r
M03.2Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H87r
M03.6Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H87r
M07.0Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (l40.5+) H87r
M07.1Okaleczające zapalenie stawów (l40.5+) H87r
M07.2Łuszczycowa spondyloartropatia (l40.5+) H87r
M07.3Inne łuszczycowe artropatie (l40.5+) H87r
M07.4Artropatia towarzysząca chorobie crohna (k50.-+) H87r H8v
M07.5Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (k51.+) H87r H8v
M07.6Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit H87r
M09.0Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (l40.5+) H87r
M09.1Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (k50.-+) H87r P20r
M09.2Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (k51.-+) H87r
M14.0Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami H87r H8r
M14.1Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych H87r H8r
M14.2Artropatia cukrzycowa (e10-e14 + z czwartym znakiem kodu .6) H87r H8r
M14.3Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (e78.8+) H87r H8r
M14.4Artropatia w przebiegu skrobiawicy (e85.-+) H87r H8r
M14.5Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym H87r H8r
M14.6Artropatia związana z chorobami neurologicznymi H87r H8r
M14.8Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej H87r H8r
M36.0Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (c00-d48+) H87r P20r
M36.1Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (c00-d48+) H87r H8r
M36.2Artropatia w przebiegu hemofilii (d66-d68+) H87r H8r H8x P20r
M36.3Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (d50-d76+) H87r H8r
M36.4Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej H87r H8r P20r
M36.8Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej H87r
M49.4Neuropatyczna spondylopatia H87r H8r
M49.8Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej H87r H8r
M68.0Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej H87r H8r