Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista P20r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: P20r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgP20
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: P20r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
J99.1Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej D37r H8s P20r
M01.4Zapalenie stawów w różyczce (b06.8+) H88r H8r P20r
M01.5Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej H88r H8r P20r
M01.6Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+) H88r H8r P20r Ppw
M01.8Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H88r H8r P20r
M09.1Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (k50.-+) H87r P20r
M09.8Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej P20r
M36.0Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (c00-d48+) H87r P20r
M36.2Artropatia w przebiegu hemofilii (d66-d68+) H87r H8r H8x P20r
M36.4Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej H87r H8r P20r