Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista D37r (ICD-10)

Parametry z listą ICD-10: D37r
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
ICD10LOgD37
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: LOg
ogr. rozpoznania wtórnego wypisowego: D37r
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralneKod Nazwa
J99.0Reumatoidalna choroba płuc (m05.1+) D37r
J99.1Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej D37r H8s P20r
J99.8Zaburzenia układu oddechowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej D37r